DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Andra kvartalet 2007

• Nettoomsättningen ökade med 31 procent*) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten uppgick till 15 procent på koncernens nuvarande sammansättning
• Periodens nettoresultat ökade med 58 procent till 72,3 Mkr (45,7)
• Vinsten per aktie ökade med 58 procent och uppgick till 6,74 (4,26)
• Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 93,2 Mkr (67,9) motsvarande en rörelsemarginal på 12,4 procent (11,8)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90,8 Mkr (48,8)

Januari-juni 2007

• Nettoomsättningen ökade med 29 procent*) till 1 449,9 Mkr (1 121,6). Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent på koncernens nuvarande sammansättning
• Periodens nettoresultat ökade med 53 procent till 115,1 Mkr (75,3)
• Vinsten per aktie ökade med 53 procent och uppgick till 10,73 (7,02)
• Rörelseresultatet ökade med 41 procent till 164,9 Mkr (116,7) motsvarande en rörelsemarginal på 11,4 procent (10,4)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 91,2 Mkr (77,8)


*) Geisler A/S konsoliderades i koncernen från och med november 2006.
3BO A/S konsoliderades i koncernen från och med januari 2007.

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Dokument & länkar