PRESSMEDDELANDE - Valberedning för Ballingslöv International utsedd

Vid den ordinarie bolagsstämman 2007 beslutades att Ballingslöv Internationals valberedning skall bestå av en representant för vardera av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2007, samt styrelsens ordförande.

Den andre störste ägaren är IF Skadeförsäkrings AB, som avböjt deltagande, och därmed blir den femte största ägaren, Lannebo Fonder representerade i valberedningen.

Följande personer bildar valberedning inför årsstämman den 16 april 2008

 Johan Wester, Stena Adactum AB
 Lennart Ribohn, Fairford Scandinavia AB
 Nils Petter Hollekim, Odin Fonder
 Peter Rönström, Lannebo Fonder
 Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande

Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Ballingslöv Internationals styrelse kan vända sig till valberedningen@ballingslov.se eller till Valberedningen, Ballingslöv International AB, 281 87 BALLINGSLÖV.


Ballingslöv 2007-10-16

Ballingslöv International AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Ballingslöv International AB är en av de ledande tillverkarna av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien. Produkterna säljs under ett antal starka och på respektive marknader välkända varumärken. Ballingslöv har tillverkning i Sverige, Danmark och Storbritannien och har ca 820 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar