Baltex stärker positionen inom hälsa och skönhet genom integrering av dotterbolag

Baltex AB, som tidigare varit huvudägare i skönhetsföretaget Scandinavian Health & Beauty AB, förvärvar nu resterade delen av aktierna. Bolagens verksamheter slås ihop i Baltex och därigenom skapas en starkare aktör med gedigen kompetens och integrerade resurser. 

Baltex är ett av de ledande företagen inom egenvård och har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark samt export till en rad andra länder. Verksamheten bygger på att erbjuda produkter med högsta kvalitet inom egenvård, skönhet och medicinteknik. Genom hopslagningen med Scandinavian Health & Beauty AB skapas en än mer intressant affärspartner på en växande egenvårds- och skönhetsmarknad.

- Samgåendet är ett led i vår fortsatta expansion och innebär stora fördelar för bägge parter. Dels genom synergier inom logistik, inköp och distribution dels genom att vi samlar resurserna och får en starkare position på marknaden gentemot våra samarbetspartners. Flera av våra kategorier fortsätter att växa och vi ser en ökad trend att hälsa och skönhet berör alltfler, såväl unga som gamla. Vi skapar nu en god plattform för vidare utveckling av verksamheten och det nya bolaget beräknas omsätta 50 Mkr 2014, kommenterar VD Tomas Färnlöf.

Eva Milesson, nuvarande VD på Scandinavian Health & Beauty AB, blir efter sammangåendet ny produktutvecklings- och marknadschef för samtliga kosmetik- och skönhetsprodukter med ambition att utöka produktsortimentet ytterligare.

- Scandinavian Health & Beauty har haft en positiv utveckling genom åren som byggt på att vi lyckats kombinera ett innovativt tänkande med affärsfokus. Med Baltex gedigna kompetens inom hälsa och egenvård skapar vi ytterligare resurser att utveckla produkter som når ut och gör skillnad. Vi stärker våra möjligheter att tillsammans möta de nya utmaningar som branschen står inför, säger Eva Milesson.

De båda bolagen, som framöver samlas under namnet BALTEX HEALTH & BEAUTY GROUP, arbetar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning av kvalitativa produkter och har flera gemensamma kunder. I den enade produkt­portföljen finns nu ledande varumärken såsom LactiPlus, Hårkontroll, Frukt & Fibrer, MethodDraine DETOX, Super Glandin, Baba De Caracol och NOKA. Dagens kontor i Malmö och Stockholm behålls och inga personella förändringar kommer att göras.

För mer information, vänligen kontakta

Tomas Färnlöf, VD Baltex Health & Beauty Group, tel 070-491 76 86, tomas@baltex.se

Eva Milesson, Produktutveckling- och Marknadschef Kosmetik & Skönhet, tel 070-622 82 37

Baltex AB är ett egenvårdsföretag som marknadsför och säljer licensierade produkter och egna varumärken. Bolaget bildades 1990 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken såsom LactiPlus, LactiStress, LactiTravel, Hårkontroll, Frukt&Fibrer, MethodDraine DETOX, Silicol, Perozin och ellen. www.baltex.se.

Taggar:

Om oss

Baltex AB är ett privatägt och certifierat egenvårdsföretag som marknadsför och säljer licensierade produkter och egna varumärken. Egna varumärken är exempelvis LactiPlus, LactiStress, LactiTravel, Silicol och Hårkontroll. Bland agenturerna finns exempelvis Frukt & Fibrer, MethodDraine Detox och Perozin Medical Gel. Bolaget bildades 1990 och ingår i det nordiska nätverket Nordic Health Group med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark.

Media

Media

Snabbfakta

Baltex stärker positionen inom hälsa och skönhet genom integrering av dotterbolag.
Twittra det här

Citat

Samgåendet är ett led i vår fortsatta expansion och innebär stora fördelar för bägge parter. Dels genom synergier inom logistik, inköp och distribution dels genom att vi samlar resurserna och får en starkare position på marknaden gentemot våra samarbetspartners. Flera av våra kategorier fortsätter att växa och vi ser en ökad trend att hälsa och skönhet berör alltfler, såväl unga som gamla. Vi skapar nu en god plattform för vidare utveckling av verksamheten och det nya bolaget beräknas omsätta 50 Mkr 2014.
VD Tomas Färnlöf
Scandinavian Health & Beauty har haft en positiv utveckling genom åren som byggt på att vi lyckats kombinera ett innovativt tänkande med affärsfokus. Med Baltex gedigna kompetens inom hälsa och egenvård skapar vi ytterligare resurser att utveckla produkter som når ut och gör skillnad. Vi stärker våra möjligheter att tillsammans möta de nya utmaningar som branschen står inför.
Eva Milesson