ABN AMRO förstärker sin svenska verksamhet

ABN AMRO förstärker sin svenska verksamhet ABN AMRO Asset Management har tecknat ett avtal om samarbete med Länsförsäkringar. Samarbetet innebär att ABN AMRO kommer att sköta förvaltningen av större delen av Länsförsäkringars placeringstillgångar. Förvaltningen av den svenska delen av portföljen kommer att ske genom ABN AMROs svenska enhet Alfred Berg Kapitalförvaltning i Stockholm. Global styrka blir en alltmer avgörande faktor för framgångsrik kapitalförvaltning. Länsförsäkringars kunder väljer allt oftare fonder som placerar i utländska värdepapper. För att bland annat möta kraven på global kapacitet har Länsförsäkringar valt att samarbeta med ABN AMRO. Valet av ABN AMRO har skett efter en omfattande bedömning av de främsta aktörerna i världen. Länsförsäkringar har i urvalsprocessen särskilt värderat ABN AMROs globala styrka i kombination med den lokala förankringen genom Alfred Berg. - En konsekvens av samarbetet är att flera av Länsförsäkringar Kapitalförvaltnings nyckelmedarbetare erbjuds anställning inom Alfred Berg Kapitalförvaltning. Därmed kan Alfred Berg tillräknas den särskilda styrka som Länsförsäkringar har haft, framförallt när det gäller svenska aktiefonder och räntefonder, säger Arne Lindman, Nordic Regional Manager, ABN AMRO Asset Management . Genom samarbetet kommer Länsförsäkringars kunder också att få tillgång till ett stort utbud av svenska och internationella aktie- och räntefonder från ABN AMRO, Banco Fonder och Alfred Berg Fonder. Det nya förvaltningsuppdraget kommer även Alfred Bergs befintliga kunder tillgodo. Förutom fördelarna med tillskottet av nyckelkompetens från Länsförsäkringar, medger den större förvaltningsvolymen fördelar i form större analys- och förvaltningsresurser, vilket leder till en ännu bättre och effektivare förvaltning. Förvaltningsuppdraget omfattar ca 115 Mdr kronor och avser tillgångar från ca 600 000 livförsäkringskunder och cirka 200 000 fondkunder. Det beräknas inledas i juni 2002, under förutsättning av sedvanliga myndighetstillstånd. ABN AMRO Asset Management är en del av ABN AMRO Bank N.V. med huvudkontor i Nederländerna. ABN AMRO Asset Management utför kapitalförvaltningsuppdrag for institutionella och privata kunder och sysselsätter över 1 900 personer i 30 länder. ABN AMROs nordiska dotterbolag Alfred Berg har huvudkontor i Stockholm och bedriver kapitalförvaltning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvaltningen inom Alfred Berg Kapitalförvaltning sker dels inom Alfred Berg Kapitalförvaltning och dels inom Banco. Förvaltningen sker både i form av diskretionär förvaltning samt i aktie- och räntefonder. För ytterligare information kontakta: Arne Lindman, Nordic Regional Manager ABN AMRO Asset Management, tel: 08- 723 58 08 eller 0704-23 58 08 Hans Fahlin, Verkställande Direktör, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, tel: 08-723 59 36 eller 0704-23 59 36 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Prenumerera

Dokument & länkar