Banco lanserar egna fondkapitalförsäkringar

Banco lanserar egna fondkapitalförsäkringar Fondkapitalförsäkringar står idag för den största andelen av nyinflödet inom svenskt fondsparande. Som första fristående svenska fondförvaltare erbjuder nu Banco sparande i egna fondkapitalförsäkringar. Bancos nya tjänst öppnar möjligheten att kombinera fondkapitalförsäkringar med sparande i Bancos samtliga fonder, inklusive de etiska och ideella fonderna. Sparande i fondkapitalförsäkringar passar bäst för aktiva placerare som vill spara på lite längre sikt. Vår ambition är att göra en komplicerad tjänst enklare och mer lättillgänglig, genom paketering i tydliga sparinriktningar och professionell rådgivning. Sparformen ställer särskilt höga krav på rådgivningen eftersom tjänsten passar bra i vissa, men inte alla sparsituationer, säger Leif Lindén, vd för Banco Fondförsäkring. Sparande i fondkapitalförsäkringar är framför allt lämpligt för den som har ett långsiktigt aktivt sparande och som byter mellan olika fonder. Spararen får därmed möjlighet att tillvara de tillväxtmöjligheter som finns inom olika fondkategorier under försäkringens löptid, utan att drabbas av reavinstskatt. Sparandet är också förmånligt när fondsparandet ska överföras till andra genom till exempel gåva eller arv. Banco är specialiserat på fondförvaltning och erbjuder ett brett utbud av fonder med olika inriktning och risknivå. Banco är ledande inom etiska och ideella fonder där över hälften av Bancos kunder sparar. Sedan tidigare erbjuder Banco både traditionellt fondsparande och individuellt pensions- och premiepensionssparande. Bancos kunder kommer erbjudas möjligheten att spara i fondkapitalförsäkringar med tre olika sparvarianter: Arv/Gåva, Placera och Spara. Banco kommer även att erbjuda en aktiv förvaltningstjänst genom att på uppdrag av kunden ansvara för den löpande omplaceringen av fondkapitalet. Ytterligare information finns tillgänglig på www.banco.se Banco, grundat 1975, erbjuder professionell fondförvaltning för traditionellt fondsparande, premiepensionssparande, individuellt pensionssparande och fondkapitalförsäkringar. Förvaltat kapital uppgår totalt till drygt 12 miljarder kronor fördelat på cirka 182 000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Bergkoncernen- en av Nordens äldsta investmentbanker med betydande verksamhet inom aktiehandel, corporate finance och kapitalförvaltning. Alfred Berg ingår i ABN AMRO Group. För mer information kontakta: Leif Lindén VD Banco Eva Reimers Informationsansvarig Fondförsäkring Banco Telefon 08-723 5362 Telefon 08-723 53 54 Mobil 070-423 5362 Mobil 070-423 5354 E-post leif.linden@banco.se E-post eva.reimers@banco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Dokument & länkar