Bancos Sverigefonder byter jämförelseindex

Bancos Sverigefonder byter jämförelseindex Bancos svenska fonder kommer från och med årsskiftet att byta jämförande index. Detta enligt ett beslut som fattats av Bancos ledning i augusti 2003. Indexbytet görs till SBX Cap och sker i syfte att bättre spegla den ökade utdelningsandelen på Stockholmsbörsen. - I takt med att aktiekurserna har sjunkit kraftigt under de senaste åren, vilket i sig inneburit att utdelningsandelen vuxit, har det blivit uppenbart att det är mer rimligt att jämföra fonderna med ett index som tar hänsyn till utdelningar, säger Bancos vd Tonika Hirdman. Idag finns ingen branschpraxis kring vilka jämförelseindex som ska användas. Fondbolagens Förening utreder dock frågan för att kunna komma med en branschrekommendation Ett problem i dagsläget är att det inte finns några index som tar hänsyn till de transaktionskostnader som uppstår i en fond samt till att en aktiefond måste ha en viss likviditet. Allt eftersom utdelningsandelen blivit högre på Stockholmsbörsen anser Banco dock att det är mest rättvisande att övergå till ett jämförelseindex som tar hänsyn till utdelningar. Banco, grundat 1975, är marknadsledande inom etiskt och ideellt fondsparande. Banco har ett etiskt råd som bland annat har som uppgift att ge råd när det gäller placeringsinriktningen på ideella och etiska fonder. Det etiska rådet består i dagsläget av femton ledamöter, varav nio är representanter för olika ideella organisationer. Banco erbjuder professionell förvaltning för traditionellt fondsparande, premie-pensionssparande, individuellt pensionssparande samt fondkapitalförsäkringar. Förvaltat kapital uppgår totalt till ca 9 miljarder kronor fördelat på 170 000 kunder. Banco är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. För ytterligare information kontakta: Eva Reimers, informationschef Tonika Hirdman, vd 070-423 5354 08 -5723 5374 08-5723 5354 eva.reimers@banco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/24/20031124BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Dokument & länkar