Stort intresse av den indiska fondmarknaden bland göteborgarna

Viljan att lära sig mer om fondsparande på den eftertraktade indiska marknaden verkar vara stor i Göteborgsområdet. Banco Fonder har inlett en seminarieturné i ett trettiotal städer, där dagens besök i Göteborg blev fulltecknat direkt. De göteborgare som besöker fondträffen på Elite Park Aveny idag kommer bland annat att lära sig mer om Indien, som är hetare än någonsin bland fondsparare, och hur den ekonomiska tillväxten förväntas bli på olika marknader.

Till följd av en stor efterfrågan från fondspararna lanserade Banco Fonder i augusti fonden ABN AMRO Indien som investerar på den snabbväxande indiska marknaden. Fondförvaltarna är baserade i Bombay och Hongkong och har lång erfarenhet av att investera i indiska aktier. Det stora intresset från spararna har gjort att Banco Fonder nu drar ut på en seminarieturné för att berätta mer om regionen. - Senaste tiden har fyra av fem samtal till vår kundtjänst handlat om Indienfonden. Därför känns det extra roligt för oss att få resa runt i landet och möta intresserade sparare som vill lära sig mer om fondsparande i stort och Indien i synnerhet, säger Banco Fonders VD Tonika Hirdman. ABN AMRO är en av de snabbast växande utländska bankerna i Indien. Med tio regionala förvaltare och analytiker som ser över investeringsmöjligheterna från ett lokalt perspektiv har ABN AMRO Asset Management en av de största grupperna av specialister på den indiska investeringsmarknaden. - Den starka ekonomin, den stadiga ökningen av företagens intjäning och den goda värderingen av marknaden lockar långsiktiga investerare till Indien, säger Paritosh Thakore, ansvarig förvaltare för ABN AMRO Indien. Ökad export och den allt större roll indiska företag spelar på den globala marknaden gör att Indien kan behålla sin position. Media är välkomna att närvara vid seminariet: Datum och tid: Tisdagen 4 oktober, kl 18.00 Plats: Elite Park Aveny, Kungsportsavenyn 36-38 Fondfakta: Indienfonden har ingen insättningsavgift, 0,25 % i uttagsavgift och förvaltningsavgiften är låg jämfört med motsvarande fonder på marknaden - 1,50%. Fonden består av en koncentrerad portfölj med mellan 35 och 45 aktier och en blandning av stora, medelstora och små företag. ABN AMRO:s indiska aktiefond har som målsättning att ge högsta möjliga avkastning mot MSCI:s indiska jämförelseindex. Vid förvaltningen identifierar förvaltarna dels sektorer som bedöms ha en god långsiktigt god tillväxtpotential, dels väljer de ut enskilda intressanta aktier. Fascinerande fakta om Indien: · Antalet företag som är listade på Bombay Stock Exchange är mer än 6 000, vilket bara överträffas av New York Stock Exchange · Fyra av tio nya företag i Silicon Valley drivs av indier · Med 800 filmer per år är Indiens filmindustri större än Hollywoods · Indien är världens största demokrati, nästan 400 miljoner människor röstade i det senaste nationella valet · Indien har världens andra största grupp av vetenskapsmän och ingenjörer · Indien har världens tredje största investeringsbas · Indian Railways är världens största arbetsgivare med 1,6 miljoner anställda

Om oss

Banco Fonder är Sveriges största fristående fondförvaltare med ett brett utbud av fonder och är ledande inom ideella och etiska fonder. I fondsortimentet finns även regionala aktiefonder, specialfonder och räntefonder.

Media

Media

Dokument & länkar