Bankgirocentralen BGC AB inleder strategiskt samarbete med brittiska VocaLink

För att stärka och framtidssäkra det svenska bankgirosystemet har BGC för avsikt att inleda ett strategiskt samarbete med brittiska VocaLink, en av Europas största betalningsförmedlare.

Betalningsmarknaden i Europa står inför stora förändringar och utmaningar. En betydande drivkraft är det nya regelverk för betalningar som träder i kraft inom EU från 2008. Syftet är att effektivisera betalningsmarknaden, uppnå ökad konkurrens och lägre priser. För att möta upp mot de pågående förändringarna och framtidssäkra det svenska bankgirosystemet har BGC för avsikt att inleda ett strategiskt samarbete med brittiska VocaLink. VocaLink är en av Europas största betalningsförmedlare.

Ett partnersamarbete innebär stordriftsfördelar som ger banker och företag billigare betalningar. Ett samarbete innebär också att BGC kan erbjuda ett bredare produktutbud samt snabbare leverans av nya produkter till lägre kostnad. Det innebär också att det svenska bankgirosystemet kan hantera alla typer av valutor. Samarbetet avser att omfatta hela bankgirosystemet och dess betalningsprodukter, exempelvis Autogirot. BGC kommer att ha samma roll och ansvar som idag mot de svenska bankerna, företagen och myndigheterna.

’’Ett samarbete med VocaLink innebär att BGC kan erbjuda marknaden ett mycket starkt och konkurrenskraftigt produktutbud. Det innebär också att BGC på ett effektivt sätt möter de nya europeiska kraven och att vi säkrar det svenska bankgirosystemet för framtiden. Vi är glada för att samarbeta med VocaLink, som är en av Europas ledande betalningsförmedlare med samma höga kvalitets- och säkerhetsnivåer som BGC har”, säger BGCs VD Eva Gidlöf.

''Det här är en spännande möjlighet för VocaLink. Vi ser med förtjusning fram emot att arbeta tillsammans med BGC för att ta fram deras framtida betalningsprodukter. Vi tror att vår skalbara infrastruktur med fler-valutasystem skapar en flexibel, framtidssäkrad lösning för den svenska marknaden.", säger VocaLinks VD Marion King

Om oss

Bankgirocentralen BGC AB erbjuder produkter och tjänster för clearing av betalningar, girering, elektronisk fakturering och säkerhet på Internet i Sverige. BGC är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder . Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Kaupthing Bank Sverige och Länsförsäkringar Bank. För mer information, se www.bgc.se

Dokument & länkar