Kammarkollegiet tecknar ramavtal med Banverket ICT

Kammarkollegiet har valt Banverket ICT som ett av företagen myndigheten tecknat ramavtal med för fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. Avtalet gäller i tre år med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.

– Det är ett stort förtroende vi fått av Kammarkollegiet och vi ser fram emot det första avropet. Det här är mycket positivt för oss och jag hoppas på ett gott samarbete, säger Jan Fahlén, chef Banverket ICT. Ramavtalet gäller gentemot ett antal anslutna organisationer som får rätt att avropa tjänster. Anslutna enheter är merparten av statliga myndigheter och verk, kommuner och landsting. Enheterna kan därmed få tillgång till Banverkets starka infrastruktur i form av nätkapacitet. Banverket ICT levererar kommunikationstjänster för transport av tal, data och bild baserat på olika tekniska lösningar med olika kapacitet antingen punkt till punkt eller i ett nätverk mellan flera punkter. Kammarkollegiet ansvarar för att göra samordnad upphandling för IT och telekom för den offentliga förvaltningen och verkar för att skapa bästa möjliga villkor för att köpa in och använda informationsteknik inom den offentliga sektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar