Inom järnvägsplan 01 och 04 kan bygget av den nya järnvägen i Kiruna nu påbörjas.


Den nya järnvägen förbi Kiruna kommer att gå väster om samhället och gruvan. Den nya sträckningen är uppdelad i tre järnvägsplaner och två av dessa (01 och 04) har nu vunnit laga kraft.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera