Banverket avbryter förhandlingar om finansiering av Citybanan

Banverket avbryter förhandlingar om finansiering av Citybanan Banverket lämnar finansieringsfrågan angående Citybanan i Stockholm till regeringen. - Statsrådet Lars-Erik Lövdén har meddelat att regeringen är beredd att diskutera finansiellt stöd från staten till Stockholms läns landsting, och därmed betraktar Banverket sitt uppdrag som slutfört, säger generaldirektör Bo Bylund. Regeringen har givit Banverket i uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med regionala intressenter om en delfinansiering av Citybanan i Stockholm. Banverket har diskuterat med flera landsting och ett antal kommuner i Mälardalen. Men flertalet av dessa intressenter har förklarat att de anser att hela finansieringsfrågan är en statlig angelägenhet, så några reella förhandlingar har därför inte kommit igång. I och med regeringens besked föreligger inga praktiska förutsättningar för Banverket att fortsätta förhandlingarna med intressenterna. - Det är bra att regeringen nu kraftfullt vill slutföra förhandlingarna, säger Bo Bylund. Regeringen har satt som mål att Citybanan ska vara färdigbyggd 2011. Redan 2005 behöver Banverket genomföra förberedande åtgärder för flera hundra miljoner kronor, vilket man dock saknar ekonomiska resurser för. De resurser som finns går åt till pågående projekt och projekt där särskilda åtaganden redan finns. Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Banverket skapar förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och prisvärda järnvägstransporter. Kontakta: Bo Bylund Generaldirektör 0243 - 44 54 00 070 - 581 82 40 bo.bylund@banverket.se Helena Tilander Pressansvarig 0243 - 44 55 72 070 - 724 55 72 helena.tilander@banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar