Banverket hjälper tung industri

Banverket hjälper tung industri Nu är det möjligt att köra tyngre gods med större volym på järnvägen mellan Borlänge och Göteborg. Hittills har maximalt tillåten last per hjulaxel varit 22,5 ton i volymmässigt mindre vagnar. Nu är max last per axel 25 ton. Projektet som gjort det möjligt heter STAX 25, där STAX står för Största Tillåtna AXellast, och är ett samarbete mellan Banverket och ett antal större industriföretag, bland andra StoraEnso, samt SJ som transportör. Företagen har uttryckt önskemål att kunna köra mer gods på järnväg om Banverket kan erbjuda kostnadseffektivare transportmöjligheter. Detta kan Banverket nu tillgodose. Mer gods på järnväg Resultatet av STAX 25 kommer att bli att man kan flytta mer gods från vägar till järnväg, eftersom järnvägen som transportslag, blir mer kundanpassad. Dessutom har projektet gjort det möjligt att köra vagnar med större lastprofil (rektangulära vagnar i stället för avrundade på toppen). Det gör att varje vagn kan lasta en större volym än tidigare. @ Den utökade lastprofilen gör det möjligt för oss att köra mer gods på järnväg mellan våra pappersbruk och kunderna, säger Anders Clason, inköpschef på Stora Enso Purchasing and Logistics. På det sättet skapar vi tillsammans med Banverket en kostnadseffektivare järnvägslösning och konkurrensfördelar för Stora Enso. @ Nu kan Banverket lättare uppfylla godskundernas krav, tillägger Björn Östlund, chef för avdelningen Marknad och Bana i Banverket. Detta är ett led i Banverkets arbete med att erbjuda ökade möjligheter till effektivare järnvägstransporter. Vägen hit För att nå dessa mål har Banverket bland annat genomfört noggranna mätningar av lastprofil samt beräkningar och besiktningar av broar. Detta har Banverket gjort för att kunna studera hur ökad tågvikt och axellast påverkar banan på både kort och lång sikt. Banan har visat sig uppfylla de högre kraven bra och de justeringar som varit nödvändiga, har utförts lokalt och i för avsnittet anpassade former. Som exempel på geotekniska åtgärder kan nämnas tryckbalkar vid sidan av banvallen eller jordspik på ställen där marken behövt förstärkning. Förutom detta har Banverket anpassat plattformar och flera tunnlar på västra stambanan till den nya lastprofilen. Mer information: Hans Wolf, Trafik och Marknad, Banverket Tfn. 0243 - 44 64 41 Björn Paulsson, chef sektion Bansystem, Banverket Tfn. 0243 - 44 56 20 Mobil: 070 - 724 56 20 Anders Clason, inköpschef, Stora Enso Purchasing and Logistics Tfn. 070 - 578 21 52 Allmän information om Banverket: www.banverket.se Bild på Stora Ensos nya lastbox: www.banverket.se/media/nyapressmeddelanden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991125BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991125BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar