Banverket tar ytterligare steg mot dubbelspår Gävle-Sundsvall

Ytterligare ett steg på vägen mot dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall tas nu i och med att arbetet med förstudien för projektet sätter igång.

Kapaciteten på Ostkustbanan är betydligt lägre än behovet, och en utbyggnad till dubbelspår utmed hela sträckan mellan Gävle och Sundsvall har bedömts som nödvändig för att klara det väntade trafiktrycket på banan. Banverket har efter upphandling träffat avtal med konsultfirman WSP för att arbeta med förstudien. Arbetet kommer att ta cirka ett år och förstudien beräknas vara klar under sommaren 2010. Vid den tidpunkten kommer också besked om investeringsmedel och fortsatt järnvägsutredning att finnas, som det ser ut nu. Arbetet med förstudien startar med ett första möte med referensgruppen som består av representanter för de fem berörda kommunerna och de två länen, måndagen den 15 juni. Banverket kommer vidare att bjuda in allmänheten till informationsträffar under hösten. Samtidigt som arbetet med förstudien nu drar igång, fortsätter det redan igångsatta arbetet med åtgärder längs befintlig bana, såsom mötesstationer, bullerskydd med mera. Den aktuella bansträckningen mellan Gävle och Sundsvall är cirka 22 mil lång. För mer information, se vår webbplats www.banverket.se under ingången Våra projekt.

Taggar:

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar