Banverket vill bygga ny mötesstation mellan Skåre och Kil

Banverkets förstudier på Värmlandsbanan om en ny mötesstation på sträckan Skåre-Kil och ett spårväxelbyte i Skåre är klara och två förslagshandlingar har skickats på remiss.

Sträckan Skåre-Kil på Värmlandsbanan är hårt belastad och är en av de enkelspårssträckor i Sverige som passeras av flest tåg per dygn. En ny mötesstation på sträckan samt ett byte av en spårväxel i Skåre skulle innebära möjlighet att möta den ökade efterfrågan på en tätare och flexiblare tågtrafik. Förstudiernas förslagshandlingar har nu skickats på remiss till bland andra Karlstads och Kils kommuner. Efter remisstiden sammanfattas deras inkomna synpunkter och senare i höst tar Banverket ställning till en eventuell fortsatt utredning. Mer information om förstudierna och tillgång till rapporterna finns på Banverkets webbplats; www.banverket.se/skare-kil

Taggar:

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar