Banverkets generaldirektör ordförande för ny europeisk järnvägsorganisation

Banverkets generaldirektör ordförande för ny europeisk järnvägsorganisation Arbetet att samordna och stärka järnvägen i Europa har tagit ett steg framåt. En sammanslutning har bildats av banverken i sju europeiska länder. - Järnvägen har alldeles för länge kännetecknats av krångliga nationella regler och monopol. Nu visar vi att vi vill vara med och ändra på det, säger organisationen EIM:s nyvalde ordförande Bo Bylund Den nya organisationen EIM, European Rail Infrastructure Managers, får sitt säte i Bryssel och består från starten av fristående banförvaltare i sju länder; Frankrike, Storbritannien, Portugal, Danmark, Sverige, Norge och Finland. Förhoppningen är att fler ska ansluta sig till EIM, i takt med att fler länder delar upp järnvägen i infrastruktur och trafikutövare. "Den svenska modellen" Den förste att hålla i EIM:s ordförandeklubba blir svenska Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Uppdelningen i bana och trafikutövare kallas ibland för "den svenska modellen", eftersom Sverige var något av pionjär på området med tillkomsten av Banverket 1988. - I Sverige ser vi att uppdelningen av järnvägen i banverk och trafikföretag har lett till förbättringar. Fler än någonsin åker idag tåg och godstrafiken utvecklas. Möjligheterna blir ännu större på gemensam europeisk nivå, säger Bo Bylund. En följd av uppdelningen av järnvägen i infrastruktur och trafik är att monopolen kan brytas upp, fler får tillgång till spåren och den totala marknaden växer.. I linje med EU EU-kommissionen har i en särskild vitbok föreslagit en rad förändringar för att avreglera och förbättra järnvägen. Syftet är att öka järnvägens andelar av resande och transporter, för att minska trängsel, miljöförstöring och olyckor i vägtrafiken. - Med harmonisering av teknik och regler och genom att uppmuntra fler att köra på spåren kan vi bidra till att uppfylla EU:s mål om mer trafik på järnväg, säger Bo Bylund. För mer information: Ola Nilsson Pressansvarig 0243-44 59 10 070-698 49 71 Anders Olofsson Internationell samordnare 070-724 54 04 Susanne Kuschel EIM Bryssel +32 478 565 416 Banverkets presstjänst: 0243-44 55 99 Högupplöst bild på Bo Bylund finns att ladda ned på: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00980/bit0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar