Bättre underhåll av vissa järnvägar behövs för att klara häftiga regn

Bättre underhåll av vissa järnvägar behövs för att klara häftiga regn Det var inte fel på järnvägarnas konstruktion som ledde till stopp på några banor vid de senaste årens översvämningar. Orsaken var främst bristande underhåll, skriver Banverket i brev till regeringen. - Vi behöver satsa mer på förebyggande underhåll på vissa banor, säger sektionschef Björn Paulsson på Banverket. Efter de senaste årens översvämningar gav regeringen Banverket i uppdrag att utreda om järnvägar, broar och tunnlar bör dimensioneras för högre vattenflöden. Banverket har utrett 200 tillfällen när järnvägar skadades till följd av lokala översvämningar under år 2000 och fram till och med hösten 2001. Kostnaden för att återställa spåren uppskattas till över 150 miljoner kronor. Dämda trummor Drygt hälften av skadorna bestod i att järnvägsbankar rasade eller blev oframkomliga av rasmassor. Banverkets utredning visar att den dominerande rasorsaken var att trummor var dämda eller att dränering inte fungerade tillfredsställande. De skadade banorna byggdes för omkring 100 år sedan. Underhållet av de banorna har ofta prioriterats ned på grund av otillräckliga anslag, och det har lett till försämrad funktion. För att minska risken för framtida trafikstörningar föreslår Banverket en rad åtgärder. Det handlar om att identifiera banavsnitt som kan drabbas av höga flöden och där effekterna av tågstopp blir stora, att se över rutinerna för besiktning och underhåll samt att förbättra konstruktioner vid nybyggnation. Tillräckligt dimensionerade Däremot anser Banverket inte att det vore befogat att allmänt bygga om järnvägarna för att klara högre vattenflöden. Det har hittills inte gått att se någon tydlig trend i nederbörden, och den metod som använts för dimensionering förefaller tillräcklig. Det förutsätter dock att järnvägarna hålls i tillräckligt gott skick. - För att dräneringen i järnvägsbanken ska vara effektiv måste man ha resurser att hålla efter den, säger Björn Paulsson. För mer information: Björn Paulsson Sektionschef Bansystem 0243-44 56 20 070-724 56 20 Ola Nilsson Pressansvarig 070-698 49 71 Banverkets presstjänst: Huvudkontoret 0243-44 55 99 Södra banregionen 040-20 25 01 Västra banregionen 031-10 32 07 Östra banregionen 08-762 47 00 Mellersta banregionen 026-14 40 35 Norra banregionen 0920-351 00 www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00400/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar