BK-Tåg får GD-besök

"BK-tåg välkommet på en järnvägsmarknad där persontrafiken slagit alla rekord" Banverkets generaldirektör Bo Bylund besöker idag BK-tåg i Vetlanda. Besöket är ett led i en serie besök hos nya trafikutövare på järnvägen. BK-tåg kör sedan drygt 10 år både person- och godstrafik på järnväg. BK- tåg är ett av ett tiotal företag som vid sidan av SJ bedriver person- och godstrafik på järnväg. - Sedan några år tillbaka är godstrafiken på järnväg avreglerad i Sverige. Alltmer persontrafik upphandlas också i konkurrens. Det är då viktigt att starka företag byggs upp så att det blir en verklig konkurrens på marknaden, säger generaldirektör Bo Bylund. BK-tåg är ett sådant företag, vilket inte minst visas av att det funnits på marknaden i tio år. Konkurrens gynnar resenärer - Konkurrens på spåren gynnar också resenärerna, inte bara i form av lägre priser, utan också i form av bättre transportlösningar och högre komfort. BK-tåg har många intressanta transportupplägg och visar att man kan ta marknadsandelar av vägtrafiken. Förra året var ett bra år för persontrafiken på järnväg. Ett nytt rekord sattes med hela 114 miljoner tågresor i landet, säger Bo Bylund. Information: Mikael Prenler, Avd. Järnväg och Samhälle, Trafikpolitik Tfn. 070 - 724 54 13 Allmän information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000324BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000324BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar