Ett steg närmare fri nordisk järnväg

Ett steg närmare fri nordisk järnväg Fri godskonkurrens på spåren tvärs över gränserna kan bli verklighet med början i Norden. De nordiska järnvägsförvaltarna enades på tisdagen om åtgärder i syfte att få ett optimalt nyttjande av infrastrukturen. - Det ska inte vara krångligare att köra godståg över gränserna än att köra lastbil över samma gränser, säger Bo Bylund, ordförande i det nordiska samarbetsorganet NIM och generaldirektör för Banverket. Fri nordisk järnvägsmarknad för godstrafik var temat när ett femtiotal deltagare från Nordens regeringar, näringsliv och järnvägsförvaltningar träffades i anslutning till järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping. Ett dokument presenterades med såväl en vision som med förslag till åtgärder och konkreta åtaganden. Syftet är att underlätta fri godstrafik på järnväg över de nordiska gränserna. Därmed bidrar man till att uppfylla tankarna i EU-kommissionens nyligen publicerade vitbok om den framtida transportpolitiken. Bra för miljön - Fri konkurrens över gränserna ökar effektiviteten i hela järnvägssektorn. Det ger förutsättningar att ta över mer gods från landsvägen till fördel för miljön och för trafiksäkerheten, säger norska Jernbaneverkets generaldirektör Steinar Killi. Svenska Banverket, danska Banestyrelsen, norska Jernbaneverket och finländska Banförvaltningscentralen samarbetar redan i nätverket Nordic Infrastructure Managers, NIM, som arrangerade konferensen. Genom ett nyöppnat kontor i Bryssel bildar NIM även en länk till EU Norden blir förebild - I Europa finns en insikt om att långväga frakter bör gå på järnväg och att det därför måste bli enklare att köra godståg över gränserna. Vi tror att de nordiska järnvägarna kan bli positiva förebilder i det arbetet, säger danska Banestyrelsens generaldirektör Jens Andersen. NIM enades om att samordna planerna för baninvesteringar för att åstadkomma gränsöverskridande godsstråk i Norden samt om personalutbyte mellan länderna. Man vill även verka för att alla trafikutövare ska garanteras tillgång till nödvändiga anläggningar och att regler som hindrar fri tillgång till spåren för nationell och internationell godstrafik tas bort. För mer information: Lars Berggrund Banverket 070-845 30 60 Anders Olofsson Banverket 070-724 54 04 Kenneth Juul Andersen Banestyrelsen +45 82 34 52 39 Ole M Drangsholt Jernbaneverket +47 91 65 54 55 Banförvaltningscentralen Kari Konsin +358 40 54 87 570 Ola Nilsson Pressansvarig Banverket 070-698 49 71 Banverkets pressjour: 0243-44 55 99 Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00950/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar