Fler nöjda med tåget

Allt fler är nöjda med tåget. Det visar Banverkets rapport om järnvägssektorn år 2008. För fjärde året i rad ökade andelen nöjda tågresenärer och är nu nästan ikapp flygets siffror. Däremot är resenärerna inte lika nöjda med informationen kring resan.

På fyra år har järnvägens nöjd kund-siffror ökat med fem procentenheter, från 58 till 63 procent, enligt siffror från Svenskt Kvalitetsindex. Gapet till flyget har därmed minskat till knappa två procentenheter. – Järnvägssektorn är på rätt spår. Vi har en mycket hög målsättning för ökad kundnöjdhet. Därför anser vi att det fortfarande är långt kvar innan vi själva kan vara nöjda med hur väl vi tar hand om våra kunder. Vi och våra samarbetspartners inom branschen är medvetna om behovet och har därför ökat fokus på förbättring av service och leverans till kunderna, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand. Sämre blir kundernas betyg för trafikinformationen. Där är mindre än hälften av de tillfrågade nöjda. Missnöjet kan delvis förklaras med att trafikinformationen via internet fortfarande är rätt okänd. Även en viss frustration över trafikstörningar i allmänhet tros ha spelat in. 2008 års mätning gjordes i oktober som var en ovanligt störningsdrabbad månad. Banverket arbetar nu på flera olika sätt med att förbättra trafikinformationen. Verket går igenom och byter ut krånglande plattformsskyltar. Under nästa år införs ett nytt system för högtalarutrop på stationerna. Dessutom genomförs webbenkäter för att snabbare få återkoppling från resenärerna om hur de helst vill få trafikinformationen. Godstransporterna på järnväg tangerade under fjolåret 2007 års rekordnotering på 23 miljarder tonkilometer. För persontrafiken innebar 2008 ett nytt rekordår med en ökning på sju procent jämfört med året före. Aldrig förr har svenska folket rest så mycket med tåg.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar