Gävle Central har blivit mer tillgänglig och en förebild för andra stationer

Under hösten och vintern har Gävle Central anpassats på en rad punkter för att bli mer tillgänglig för personer med funktionshinder. Gävle C är därmed den första stationen som anpassas med denna typ av åtgärder.

Arbetet har gått ut på att anpassa stationen så att det blir lättare för synsvaga personer att ta sig fram på Gävle C. Med en rad förbättringar hoppas nu Banverket att anpassningen kommer att underlätta för fler människor så att de kan använda tåget och njuta av sin resa. De anpassningsåtgärder som har vidtagits på Gävle C är • Belysningen i tunneldelen har bytts ut. Tidigare riktades lyset nedifrån och upp vilket för många kan upplevas som starkt bländande. Belysningen är nu utbytt och riktad nedåt. • I hissar har större knappsatser satts in och ledstänger monterats. • Vid trapporna har planstenen bytts ut mot sten med avvikande kulör jämfört med övriga steg. De nya planstenarna är av svart granit där man borrat i vita granitpluggar för att öka kontrasten. • Före trappor och hissar har små uppstickande metallbrickor, så kallade piktoformer, monterats. Dessa fungerar som händelsemarkering som varnar för avvikande golvyta. - Vi har också lagt ner så kallade sinusplattor längst ut på perrongerna. Det är plattor som har ett vågmönster som skapar en känselhändelse. De ligger på ett betryggande avstånd från perrongkanten och är mycket tydligare än de normala vita linjemarkeringarna, säger Ove Persson, projektledare för anpassningsarbetena.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar