Hållbart transportsystem kräver att utbyggnad av järnväg prioriteras

"Hållbart transportsystem kräver att utbyggnad av järnväg prioriteras" För att transportsektorn ska bli miljömässigt hållbar krävs en kraftigt ökad järnvägstrafik. Men järnvägen kan också göras ännu mer miljöanpassad än idag. Det konstaterades vid den internationella konferensen Is Rail on Track? som öppnades i Eskilstuna på torsdagen. - "Business as usual" är inte längre en möjlighet, säger OECD:s miljödirektör Joke Waller-Hunter. Transportsektorn är den största källan till utsläpp av koldioxid som hotar att förändra jordens klimat. Inom EU har under 1990-talet trafikens utsläpp ökat med 50 procent. Bil, lastbil och flyg svarar för de i särklass största utsläppen. - Vi behöver prioritera järnvägsutbyggnad i planering och beslutsfattande i alla länder, sade Sveriges miljöminister Kjell Larsson som gästade konferensen på torsdag eftermiddag. Stimulera forskning Is Rail on Track? samlar ett 70-tal deltagare från Europa, Amerika och Japan i Eskilstuna. Konferensen ingår i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s projekt som syftar till att stimulera debatt och forskning kring utvecklandet av ett miljömässigt hållbart transportsystem. I förslaget till slutdokument konstateras att en ökande andel transporter på järnväg skapar möjlighet för människor att leva ett bra liv inom ramarna för vad miljön tål. Idag finns dock flera hinder för ökad spårtrafik. Många länder subventionerar landsvägstransporter genom att de inte fullt ut betalar för miljöstörningar och olyckor. Kunskaperna om järnvägens miljöfördelar är också ofta låga, konstaterade konferensen. Kan miljöanpassas Järnvägens miljöfördelar kan blir ännu större om tågen görs mer miljöanpassade. Genom enkla åtgärder som andra sorters bromsar kan tågbullret sänkas med 20 decibel, visade Axel Friedrich från federala miljöbyrån i Berlin. - De totala utsläppen av koldioxid kan minskas och tågets trovärdighet som miljöalternativ öka om tågen körs på miljömärkt el från förnybara källor. Det sker redan i Sverige, säger Banverkets miljöstrateg professor Lars B Johansson. För mer information: Lars B Johansson Miljöstrateg 070-762 31 91 Ola Nilsson Pressansvarig Banverket 070-698 49 71 Karin Rosander Informationsdirektör 070-724 55 60 Banverkets pressjour: 0243-44 55 99 Information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01690/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01690/bit0001.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar