Järnväg i tuff konkurrens

Järnvägstrafiken möter tuffare konkurrens Järnvägen har goda utvecklingsmöjligheter men lastbilarna ökar sin marknadsandel. Därför krävs att järnvägsbranschen får mer prisvärda produkter och att de politiska spelreglerna blir konkurrensneutrala. Det sade Banverkets generaldirektör Bo Bylund när han idag talade för TFK Institutet för transportforsknings järnvägskommitté i Borlänge. Under 90-talet har järnvägstrafiken ökat, framförallt snabbtågen och viss regional trafik. Under 1999 slogs nytt rekord i tågåkande. Hela 114 miljoner tågresor gjordes, vilket är en ökning med tre procent jämfört med året innan. Ändå har godstrafiken tappat marknadsandelar till lastbilarna. På kort sikt bedömer Banverket att det finns risk för att järnvägen förlorar ytterligare marknadsandelar på godssidan. Sverige tillåter exempelvis längre och tyngre lastbilar än någon annanstans i Europa. - De låga skatterna på lastbilstrafiken och de stora tillåtna lastvikterna missgynnar järnvägen på ett sätt som inte kan ha varit avsikten med 1998 års trafikpolitiska beslut. En konkurrenskraftig järnväg med en stor marknadsandel är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Stark godsmarknad med EU-mått Godstrafiken på järnväg i Sverige har ändå en med EU-mått mätt stark ställning. För att utveckla den krävs bland annat högre kvalitet, möjlighet att köra större och tyngre vagnar, mer samverkan med andra trafikslag och bättre möjligheter för högvärdigt gods. För att underlätta internationell trafik behövs också en utveckling av EU:s järnvägspolitik. De höga banavgifterna i utlandet gör järnvägstransporter alltför dyra. På persontrafiksidan gäller det för branschen att leva upp till resenärernas krav på säkra, bekväma och prisvärda resor. - Den senaste tidens diskussioner visar hur viktigt det är att operatörerna bättre samverkar med varandra om till exempel biljettfrågor, betonar Bo Bylund. Information: Håkan Dahlkvist, avd. Trafik och Marknad Tfn. 070 - 325 30 79 Allmän information om Banverket: www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar