Klartecken för järnvägssatsning ger större kapacitet och snabbare tåg

Klartecken för järnvägssatsning ger större kapacitet och snabbare tåg Med fredagens riksdagsbeslut finns förutsättningar för upprustningar och nysatsningar på järnvägsnätet. - Vi kan nu satsa långsiktigt på att höja kapaciteten och skapa möjlighet för fler, snabbare och punktligare tåg, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund Riksdagen beslutade på fredagen om pengar till investeringar och underhåll för järnvägar och vägar de kommande tre åren samt om inriktning för tolvårsperioden 2004 - 2015. - Besluten skapar förutsättningar för effektiv regionaltrafik kring viktiga befolkningscentra, ökad kapacitet för näringslivets godstransporter och snabbare fjärrtåg, säger Bo Bylund. Satsningar i närtid Svenska folket åker tåg mer än någonsin förr och även godstrafiken utvecklas positivt. Kapaciteten på spåren räcker på många håll inte längre till, något som behöver åtgärdas. För de närmaste tre åren har Banverket tagit fram en lista över lämpliga satsningar som har planerats och projekterats så långt att man relativt snabbt kan komma igång. För perioden 2004 - 2015 förbereder Banverket en ny långsiktig plan utifrån inriktningen i riksdagsbeslutet och de direktiv som regeringen ger. Banverket kommer under nästa år - i dialog med järnvägens kunder, kommuner och regioner - att utreda ett stort antal större och mindre projekt för att bedöma lönsamhet och genomförbarhet. Den nya planen beräknas bli klar för att beslutas av regeringen i slutet av 2003. Behöver byggas ut Redan är önskemålen på nysatsningar från trafikoperatörer, kommuner och företag så stora att man kan se att de gott och väl fyller den ram som riksdagen har anvisat för planperioden. Det finns även en rad järnvägsprojekt kvar att genomföra i den tioåriga plan som regeringen fastställde 1998. Många av projekten i den planen har blivit försenade på grund av låga anslag till järnvägen under en följd av år. - Runt om i landet finns många goda idéer och gott om järnvägar som behöver byggas ut och förbättras, säger Bo Bylund. För mer information: Ola Nilsson Pressansvarig 0243-44 59 10 070-698 49 71 Hans Öhman Chef avd. Banförvaltning 0243-44 54 35 070-554 54 35 Banverkets presstjänst: Huvudkontoret 0243-44 55 99 Södra banregionen 040-20 25 01 Västra banregionen 031-10 32 07 Östra banregionen 08-762 47 00 Mellersta banregionen 026-14 40 35 Norra banregionen 0920-351 00 Karta över satsningar i närtid 2002-2004 finns att hämta i anslutning till detta pressmeddelande under fliken media på Banverkets hemsida: ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar