Många störningar i Södra Norrland

Många störningar i Södra Norrland Natten mellan den 26 och 27 februari blev dyster för tågtrafiken i Södra Norrland. Omfattande störningar inträffade på Ostkustbanan och Norra Stambanan. Bland annat fastnade ett södergående nattåg från Tågkompaniet i hårt packad snö på en mötesstation i Kolforsen nordväst om Gävle. Från midnatt och fram till halv tiotiden idag inträffade nio olika störningar på Norra Stambanan. Läget var under natten mycket ansträngt. Sex av de nio störningarna berodde på lokfel. Tre av störningarna orsakades av snö och signalfel. - Det är mycket beklagligt att passagerare drabbas hårt under en natt som denna, säger Nils-Erik Bergström, banregionchef i Gävle. - Men tyvärr är det så att det intensiva snöandet under de senaste dygnen innebär att alla sidospår inte kan röjas med det samma. När det gäller händelsen i Kolforsen tar vi naturligtvis ansvar för det. Att Tågkompaniet leddes in på ett icke snöröjt sidospår beror såvitt jag nu kan bedöma på en kommunikationsmiss mellan Tågledningen och vår banregion. Tågkompaniets påstående i ett pressmeddelande idag, att man trots ihärdiga försök inte fått till stånd en fungerande dialog med Banverket tillbakavisar Banverket bestämt. Tågkompaniet har t.ex. valt att ställa sig utanför det stora punktlighetsprojektet PULS, som drivits under de senaste två åren med parter från hela den övriga tågsektorn. Ostkustbanan På Ostkustbanan inträffade under kvällen och natten nio olika störningar. Bland annat tappade ett tåg sin strömavtagare mellan Hudiksvall och Iggesund. Skador på kontaktledningen där tog lång tid att laga. Banverket hade också problem med signalsystemet på sträckan Söderhamn-Sunnäsbruk, vilket försenade trafiken igår kväll. Fem av felen på Ostkustbanan kan preliminärt härledas till lok- och vagnar. Fyra av felen uppstod i signal och växlar. En viktig slutsats av nattens händelser är att ansvaret för störningarna är fördelat mellan Banverket och tågoperatörer. Alltså måste vi arbeta tillsammans för att komma till rätta med den här typen av problem. Allmän information om Banverket: www.banverket.se Per Olof Apel Informationschef Mellersta banregionen 026- 14 42 04 070- 398 68 98 perolof.apel@banverket.se Mellersta banregionens pressjour är alltid bemannad på tel: 026- 14 40 35 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar