Nu börjar rivningen av spåren kring Malmö C

Den 15 juni går arbetet på Malmö personbangård in i en aktiv fas. I området närmast hamnkanalen börjar arbetet med spåren och med montering av fundament till kontaktlednings-stolpar.

Gamla spår rivs och nya byggs, som så småningom ska kopplas in till den provisoriska stationen på Malmö C. Den provisoriska stationen ska vara i drift under 2010 då själva inkopplingsarbetet av Citytunneln görs. – Tid och logistik är kritiska faktorer i det här projektet så det känns bra att vi nu är igång på allvar, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Banverkets biträdande projektledare för bangådsombyggnaden. Två etapper med tre viktiga datum • Den 24 augusti 2009 stänger Pågatågstationen för att byggas om till en provisorisk station. Alla tåg går då in i banhallen på Malmö C. • Den 13 december 2009 flyttar tågtrafiken till den ombyggda Pågatågstationen som då bland annat fått längre perronger för att kunna ta emot längre tåg. • Den 12 december 2010 rullar tågtrafiken genom Citytunneln. Bangårdsombyggnaden kommer att vara helt genomförd under hösten 2011. Pressvisning Media välkomnas att följa det inledande arbetet på plats! Tid: Tisdagen den 16 juni, klockan 10.00 – ca 12.00. Plats: Vi träffas på Banverkets projektkontor på Carlsgatan 44 B i Malmö för säkerhetsgenomgång och gemensam transport till arbetsområdet. OSA: till projektinformatör Gunilla Milstam, 0705-71 25 26 eller gunilla.milstam@banverket.se senast 15 juni. Kontakt: Jens-Peter Eisenschmidt, biträdande projektledare, 0708-27 00 49 Banverkets presstjänst, 0774-410 910 "Malmö C byggs om och anpassas till Citytunneln för att möta framtidens resande"

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar