Nya möjligheter till forskning om järnväg

Hur ska järnvägen klara tillgänglighet och punktlighet när klimatet ändras? Och hur ska jämställdheten komma in i bilden redan när ny infrastruktur planeras. Det är några av de områden som Banverket nu finansierar forskning kring. Det finns 59 miljoner kronor att söka.

– Forskning är ett viktigt verktyg för att utveckla det svenska transportsystemet och därmed järnvägen som en viktig del i helheten. Den svenska järnvägen har alla förutsättningar för att bland annat med hjälp av satsningar i forskning utvecklas till en järnväg som bidrar till Sveriges utveckling och tillväxt, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand. Banverket har till uppgift att uppmuntra forskning om järnvägen som transportslag. Det sker bland annat genom att stödja olika forskningsprojekt. Totalt för perioden 2010-2012 finns 59 miljoner kronor att söka i projektstöd, varav 29 miljoner för nästa år. Forskningsprojekten kan ske inom ett tiotal utpekade områden. Det kan handla om allt från teknik för snabbare och längre godståg till att utveckla det befintliga systemet så att resenären får en samlad bild av trafikstörningar och alternativa resmöjligheter. – Det är viktigt med både bredd och djup i forskningen, säger Minoo Akhtarzand. Järnvägen är en del i det totala samhällsbygget till nytta för medborgare och näringsliv. Utvecklingen av ett nytt snabbtågskoncept ”Gröna tåget” är ett exempel på pågående forskningsprojekt. Förra hösten körde Gröna tåget i 303 km/h, och satte därmed hastighetsrekord på svensk järnväg. För att forskningsmedlen ska räcka till så mycket som möjligt, är det möjligt med samfinansiering med universitet, EU eller med näringslivet. Fram till 28 augusti tar Banverket emot ansökningar och projektbeskrivningar för att i december kunna fatta beslut om stöd till olika forskningsprojekt.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar