Pressjourer

Om Banverkets pressjournummer Samtliga pressjournummer i Banverket är sedan en tid i funktion. Numren gäller i första hand efter kontorstid. Nedan finns en förteckning över dessa journummer. Regionernas jourer har i första hand till uppgift att upplysa om orsaker till trafikstörningar och när eventuella fel på järnvägen är avhjälpta. (OBS: När det gäller tågtider, bokning o dyl, hänvisar vi till operatörerna - exempelvis SJ, länstrafikbolagen m fl.) Huvudkontorets pressjour svarar i första hand på övergripande frågor rörande Banverket. Under Julhelgen är kontorsbemanningen begränsad, men vi kan nås på journumren. För dagtidsnummer hänvisas till våra presskontaktannonser i tidningarna Pressens Tidning och Journalisten. Södra banregionen (Malmö med omnejd) Pressjour: 040 - 20 25 01 Västra banregionen (Göteborg) Pressjour: 031 - 10 32 07 Östra banregionen (Stockholm) Pressjour: 08 - 762 47 00 Mellersta banregionen (Gävle) Pressjour: 026 - 14 40 35 Norra banregionen (Luleå) Pressjour: 0920 - 351 00 Huvudkontoret: Pressjour: 0243 - 44 55 99 För mer information: Anders Sörman, Pressansvarig Tfn. 0243 - 44 59 10 Mobil. 070 - 724 59 10 För allmän information om Banverket: http://www.banverket.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00010/bit0002.doc

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar