Skadade betongsliprar

Banverket undersöker skadade betongsliprar Som Banverket meddelade i ett pressmeddelande 990928 (*), har man funnit onormalt skadade betongsliprar vid ordinarie besiktning. Efter kompletterande besiktning har problemet visat sig vara mer komplext än Banverket hittills befarat. - De aktuella sliprarna levererades som en del av alla som Banverket köpte mellan 1992 och 1996, säger Björn Paulsson, chef för Bansystem i Banverket. Det betyder att de finns på olika ställen i Sverige. För att säkerställa var exakt de finns, har vi inlett manuell besiktning av spårsträckor byggda under dessa år (i alla regioner utom norra, där besiktning kommer att inledas snarast). - Om Banverket upptäcker sliperskador, av sådan omfattning att det på sikt kan hota trafiksäkerheten, kommer vi snarast att byta dessa sliprar, betonar Björn Paulsson. Bakgrund: Banverket upptäckte hösten 1999 onormalt skadade betongsliprar i Hallsberg. Skadorna leder till en för tidig nedbrytning (så kallad ettringitbildning) som förkortar sliperns livslängd. Banverket har givit ut en instruktion som reglerar besiktningen så att trafiksäkerheten kan säkras. Banverket har också kontinuerligt fört en dialog med Järnvägsinspektionen i frågan samt brevledes informerat trafikoperatörerna. Allmän information om Banverket: www.banverket.se (*): Se banverkets hemsida, adress enligt ovan plus sökväg: media/nya pressmeddelanden Information: Björn Paulsson, chef för sektion Bansystem, Banverket Tfn. 0243 - 44 56 20 Alt. 070 - 724 56 20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000313BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000313BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar