Södertälje kanal avstängd 10-11 juni

Banverket utför under två dagar schakt- och installationsarbeten under Södertälje kanals botten. Det innebär att kanalen mellan den 10-11 juni kommer vara stängd för allmän sjöfart.

Insatserna är en del i byggandet av en ny järnvägsbro mellan Södertälje hamn och Östertälje. – Vi är medvetna om att detta skapar olägenheter för båttrafiken i Södertälje kanal. För att möjliggöra byggandet av den nya bron är det dock nödvändigt att genomföra dessa insatser. Vi hoppas på förståelse från alla de som påverkas av avstängningen, säger Roy Björkman, projektledare på Banverket. Beslutet om avstängning är fattat av Länsstyrelsen i Stockholms län, efter ansökan från Banverket. Banverket bygger en ny järnvägsbro över Södertälje kanal för att ersätta dagens bro som är närmare 90 år gammal och som inte uppfyller dagens krav för järnväg och sjöfart. Bron trafikeras idag främst av pendeltåg, men också av en del godståg. Cirka 200 tåg passerar varje dygn.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar