Vinter i Mälardalen och Östergötland: Störningar på järnvägen tacklas med höjd beredskap

Vinter i Mälardalen och Östergötland: Störningar på järnvägen tacklas med höjd beredskap 2003-11-19 Vinteroväder innebär en påfrestning för järnvägen. Ymniga snöfall, starka vindar och hastiga temperaturförändringar påverkar spår, kontaktledningar och växlar. I Stockholm, navet för persontrafiken i Sverige, kan järnvägens vinterproblem drabba många. Allt fler vill ta tåget till och från Stockholm och antalet tåg ökar - samtidigt som spårkapaciteten är begränsad. Ett mindre fel kan leda till omfattande störningar. Banverket förstärker beredskapen för felavhjälpning och snöröjning under vintern. Dessutom har vi under de senaste två åren ökat underhållet av spår, växlar och signaler. Vår förstärkning under vintersäsongen 2003-2004 kan sammanfattas så här: · Löpande kontakt med SMHI med tidiga varningar för snöoväder · En förbättrad operativ ledning vid störningar · Ett nära samarbete med trafikutövarna · Förbättring av spårväxlarna · En regional planering för att snabbt sätta in snöröjning där den bäst behövs · Prioritering av tågvägar vid större snöfall · Fler trafikinformatörer Spårväxlar känsliga På spårsträckan mellan Älvsjö och Ulriksdal i Stockholm finns i genomsnitt fem spårväxlar per kilometer, det vill säga 400 växlar. På Hallsbergs rangerbangård finns över 40 växlar. De är utrustade med ett värmesystem som består av värmeledande koppartrådar, men de klarar inte hur svåra förhållanden som helst. När nedisade tåg passerar genom flera växlar, släpper de ifrån sig isklumpar, som måste plockas bort. Under året har man förbättrat en stor del av banregionens växlar genom att förstärka och modernisera dem. Växelvärmen har funktionstestats. Förebyggande underhållsinsatser i Mälardalen och Östergötland Under 2002-2003 har Banverket satsat på ett omfattande förebyggande underhåll av växlar, signalställverk, kontaktledningar och kraftförsörjningsanläggningar. Omfattande slipersbyten har genomförts på Svealandsbanan, Mälarbanan, Dalabanan samt Södra och Västra stambanan. Förbättrad operativ ledning Tågtrafiken leds från våra driftledningscentraler. Genom mer resurser och bättre samordning ska tågtrafiken vintertid fungera bättre. Inför hårt vinterväder höjs beredskapen och tågen prioriteras. Information till resande När det gäller trafikinformationen har Banverket påbörjat ett förbättringsarbete - men här finns fortfarande behov av förbättringar. Fler trafikinformatörer har rekryterats. Monitorer och skyltar har moderniserats. Vid störningar ska informationen samordnas på ett bättre sätt mellan Banverket och tågbolagen. Kontakta: Göran Andersson Stockholms banområde 08 - 762 49 54 070 - 762 49 54 Carola Alzén Västerås banmråde 021 - 10 20 10 070 - 876 20 10 Daniel Öholm Hallsbergs banområde 0582 - 82 101 070 - 583 25 27 Sten Häggström Norrköpings banområde 011-21 24 71 070-724 79 83 Björn Wahlström Chef, Östra trafikdistriktet 08-762 23 77 070-374 06 35 Ingrid Jarnryd Informationsansvarig 070 - 609 21 01 Presstjänsten 08 - 762 47 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar