Allt fler vill koka egen sylt

Intresset för att koka egen sylt växer. Omkring var fjärde svensk uppger att de är mer intresserade av syltning nu än för två år sedan.  Och varannan planerar att plocka bär för att lägga i frysen. Det visar en konsumentundersökning som undersökningsföretaget YouGov gjort på uppdrag av Bärfrämjandet.

Det ökade intresset för bär ser inte ut att avta. För andra året i rad har Bärfrämjandet tagit pulsen på svenskarnas känsla för bär. Och att koka sin egen sylt tycks allt fler vilja göra. Särskilt tydligt är detta bland unga. I åldersgruppen 18-34 år säger fyra av tio att de är mer intresserade av att koka egen sylt nu än för två år sedan.

En dryg tredjedel av svenska folket, 36 procent, tänker koka egen sylt i sommar. Allra störst är intresset i norra Sverige. Här planerar 53 procent att koka sylt. Lägst är intresset i Stockholmsområdet; bara 29 procent har syltning med i sommarplanerna.

Att plocka bär för att lägga i frysen gör vartannat hushåll i Sverige. Men även här är de regionala skillnaderna stora. I norra Sverige tänker 64 procent plocka bär och frysa in medan andelen i södra och mellersta Sverige stannar vid 50 procent.

Att ha bär i frysen är vanligt i Sverige. Mer än sex av tio svenskar, 62 procent, uppger att de alltid, eller nästan alltid, bär i frysen. Vanligast är det i Stockholm. Här uppger 66 procent att de har bär i frysen.

I fjol märktes ett ökat intresse för självplock runtom i landet.
– Vi har även i år känt av en ökad efterfrågan. Men det gäller inte bara i självplocksodlingar. Även färdigplockade svenska bär har sålt bra i år, säger Calle Ericsson, ordförande för landets bärodlare och bas för Bärfrämjandet.

För ytterligare information, se www.barframjandet.se eller kontakta:

Calle Ericsson, ordförande för landets bärodlare, telefon: 0708 – 47 99 59

Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Det säkrar att råvarorna alltid kommer från svenska kontrollerade gårdar med höga krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. 
Svenskt Sigill etablerades 2002 och har idag 3 800 anslutna svenska odlare och uppfödare. 84 procent av konsumenterna känner till märket.

Taggar: