Barncancerfonden storsatsar på forskare i Göteborg

När Barncancerfonden anslår särskilda medel i två olika satsningar är det läkaren Magnus Thordstein vid Sahlgrenska universitetssjukhuset som drar den verkliga vinstlotten.

Magnus Thordsteins forskningsprojekt bedöms så lovande att han får anslag i en ny satsning på medicinteknik samtidigt som han kan tillsätta en forskartjänst och själv på deltid ägna sig åt forskning inom ett svårt område – hjärntumörer hos barn.

– Det känns fantastiskt inspirerande! Barncancerfondens stöd är helt avgörande för att kunna hårdsatsa på att utveckla ny teknik för att ytterligare förbättra behandlingen av barn med hjärntumörer, säger Magnus Thordstein.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfondens satsning på medicinteknik syftar till att stimulera gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik gemensamt får möjlighet att utveckla innovativa lösningar på medicinska problem. Anslagen är fleråriga och bidrar till att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet.

Bakgrunden till satsningen på de svåraste tumörerna, som sker inom ramen för ett nationellt nätverk, är att framstegen i behandlingen av barntumörer i centrala nervsystemet inte varit lika tydliga som när det gäller barnleukemier. Det handlar bland annat om hjärntumörer och barncancerformen neuroblastom. Nätverket samordnar nu både grundforskning och mer patientnära forskning för att förbättra överlevnad och livskvalitet för de barn som insjuknar i den här typen av cancer.

Dagens behandling av hjärntumörer har ökat överlevnaden, men innebär i många fall att viktiga funktioner för minne och inlärning påverkas.

– Vi utvecklar ett helt nytt sätt att studera strålbehandlingens effekter på hjärnan för att på sikt förhoppningsvis få maximal effekt av behandlingen och samtidigt minimera skadorna, säger Magnus Thordstein. Genom att satsa på mätmetoder som inte kräver ingrepp i hjärnan kan vi göra flera mätningar och följa ett helt förlopp – före, under och efter behandling.

– Vi har hunnit långt nu när 80 procent av barnen räddas, men det svåraste arbetet återstår, säger professor Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vår vision är att utrota barncancer. Därför är det glädjande att givarnas stöd ger oss möjlighet att satsa extra mycket på forskare som koncentrerat och långsiktigt kan driva det viktiga arbetet vidare.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna inom nätverket bedöms av en särskild forskningsnämnd som leds av professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet, medan de medicintekniska ansökningarna bedöms av en medicinteknisk forskningsnämnd under ledning av överläkare Stefan Söderhäll vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.


För mer information, vänligen kontakta:

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 38

E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 06

E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se

Om Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är med som finansiär i cirka 90 procent av alla forskningsprojekt som rör barncancer – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Om oss

Barncancerfonden 2012 – 30 år av framgångsrik forskningNär Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i trettio år med att fler ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Vår vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Media

Media