Barncancerfonden storsatsar på forskning i Linköping

Forskare i Linköping får rekordanslag när Barncancerfonden för första gången anslår medel till utveckling inom medicinteknik.

Professorerna Örjan Smedby och Karin Wårdell vid Linköpings universitet får totalt över fem miljoner kronor för att utveckla teknik för säkrare och effektivare operationer av hjärntumörer hos barn – den i särklass största satsningen.

– Det här är mycket glädjande. Vi kombinerar kompetens inom medicin och teknik och nu kan vi förverkliga idéer som vuxit fram under ett antal år, säger Örjan Smedby, överläkare och expert på radiologi.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Örjan Smedbys och Karin Wårdells gemensamma arbete handlar om att skapa verktyg för att kunna ge kirurger en tydlig bild av en tumörs utbredning i hjärnan. Detta för att så lite skada som möjligt ska drabba viktiga funktioner som styr språk och motorik. Metoden kallas ”förstärkt verklighet” och möjliggör en sammansmältning av flera olika bildtekniker.

Resultatet blir en bild som ger kirurgen mesta möjliga information, även av strukturer som annars är dolda. Tumören framstår som ”självlysande”, för att skiljas från frisk vävnad, och den är inte bara synlig på bildskärm utan mitt i operationsområdet där kirurgen har sin uppmärksamhet.

– Tvärvetenskapligt arbete är absolut nödvändigt för att driva den här utvecklingen. Nu kan vi låta ingenjörer och neurokirurger lägga in ytterligare en växel i projektet. Det känns väldigt inspirerande, säger Karin Wårdell, professor vid Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet.

Barncancerfondens satsning på medicinteknik syftar till att stimulera gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik gemensamt får möjlighet att utveckla innovativa lösningar på medicinska problem. Anslagen är fleråriga och bidrar till att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet.

– Vi har hunnit långt nu när 80 procent av barnen räddas, men det svåraste arbetet återstår, säger professor Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vår vision är att utrota barncancer. Då är det nödvändigt att driva teknikutvecklingen jämsides med de medicinska framstegen och knyta ihop forskare från olika ämnesområden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av en medicinteknisk forskningsnämnd under ledning av överläkare Stefan Söderhäll vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.


För mer information, vänligen kontakta:

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 38

E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 06

E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se

Om Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är med som finansiär i cirka 90 procent av alla forskningsprojekt som rör barncancer – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.

Om oss

Barncancerfonden 2012 – 30 år av framgångsrik forskningNär Barncancerfonden bildades 1982 dog de flesta barn som insjuknade i barncancer. Efter att ha arbetat i trettio år med att fler ska överleva klarar sig idag mer än tre av fyra. Med gåvor från privatpersoner och företag finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Vår vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.