Nu får alla småbarn i Blekinge gratis pneumokockvaccin

Allmän vaccination mot pneumokocker inleds den 1 oktober i Blekinge län. Barn som är födda den 1 juli 2008 eller senare erbjuds kostnadsfri vaccination vid 3, 5 och 12 månaders ålder på barnavårdscentralerna.

Socialstyrelsen beslöt den 13 maj att införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Ändringen träder ikraft först den 1 januari 2009.

Vissa landsting har emellertid valt att inleda vaccinationen tidigare än så. Hit hör Stockholm, Örebro, Jönköping, Västernorrland och Blekinge.

– Det är fantastiskt bra att landstinget i Blekinge redan nu vaccinerar små barn mot livshotande bakterier, säger Ann-Charlotte W Gyllenram, Barnplantornas ordförande. Jag tycker att alla de landstingspolitiker som har gått före är värda en eloge. Också många läkare har varit tillskyndare.

Vaccinet ger skydd mot 7 olika varianter av pneumokocker, som kan ge mycket svåra infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Enligt Smittskyddsinstitutet fick 73 barn i Sverige allvarliga pneumokockinfektioner under 2007, varav tre med dödlig utgång inom 5 dagar från insjuknandet. Barn som överlever kan få kvarstående skador, till exempel grava hörselskador eller dövhet.


För ytterligare information:
Ann-Charlotte W Gyllenram, 031-29 34 72, 070-741 14 14
ordforande@barnplantorna.se

Prenumerera

Dokument & länkar