Små barn i Stockholm får gratis vaccin mot farlig bakterie

Stockholms läns landsting har i dag börjat vaccinera barn mot pneumokocker som kan orsaka dödlig hjärnhinneinflammation och blodförgiftning eller hörselskador med hörselimplantat som nödvändig åtgärd.

I dag börjar Stockholms läns landsting vaccinera små barn mot pneumokocker. Det kostnadsfria vaccinationsprogrammet omfattar alla barn födda från 1 juli 2007. Vaccinet ges på barnavårdscentralen (BVC) vid 3 månader, 5 månader och 12 månaders ålder. Det innebär att det nu är dags för de första sprutorna.

– Små barn bör bo i Stockholm eller i Örebro eftersom det i andra landsting saknas en uttalad vilja att informera om ”dagisbakterien” pneumokocker och rekommendera föräldrar att vaccinera sina barn mot dessa livshotande bakterier, säger Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande för Barnplantorna.

I Stockholm är vaccinet kostnadsfritt. I Örebro informerar BVC alla småbarnsföräldrar om det viktiga vaccinet, men än så länge får de betala själva.

Pneumokocker är vanligt förekommande bakterier som kan orsaka dödlig hjärnhinneinflammation och blodförgiftning eller hörselskador med hörselimplantat som nödvändig åtgärd. Barn under två år är särskilt känsliga, liksom personer över 65 år. Äldre vaccineras redan i dag i Sverige. Men när det gäller spädbarn och de yngsta barnen på dagis så dras beslutet i långbänk. Smittskyddsinstitutet rekommenderade redan i fjol att små barn vaccineras mot pneumokocker. Socialstyrelsen utreder sedan dess frågan.

Ett vaccinationsprogram skulle rädda liv och förhindra att barn drabbas av dövhet och andra komplikationer till följd av pneumokockinfektion.

Prenumerera

Dokument & länkar