Collector väljer Basefarm

Basefarm växer ytterligare som driftleverantör inom bank och finansindustrin. Nu har kreditmarknadsbolaget Collector skrivit avtal med Basefarm som får ansvar för driften av de affärskritiska applikationerna och sina onlinetjänster.

Pressmeddelande 2014-09-10: Collector är ett finansbolag som nu utvecklats till att även bli bank för såväl företag som privatpersoner. För en bank, där kunderna sköter sina affärer via webben, är det extra kritiskt att onlinetjänsterna fungerar friktionsfritt. Collector har därför stora krav på sina IT-leverantörer. Nu kommer Basefarm att drifta den tekniska plattformen som genererar onlinebankens intäkter; infrastruktur, applikationer och dygnet-runt-drift. Med avtalet befäster Basefarm ytterligare sin position som leverantör till bank- och finansindustrin.

"Vi vill förenkla smarta affärer genom att utgå från kundens behov, och också ännu oadresserade behov. Som modern nischbank kan vi dessutom komplettera storbankernas erbjudanden. Vi sökte därför en leverantör som har både kompetensen och förmågan att se och utmana dagens driftsituation. Vi gick även från outsourcing till multisourcing där Basefarm är en av två utvalda driftleverantörer i denna multisourcing. Syftet är att kunna anlita företag med hög kompetens på respektive område", säger Camilla Dorvall, CIO Collector.

”Det nya avtalet med Collector bekräftar att kunderna vet att vi kan hantera deras affärskritiska banktjänster – och att vi är den bästa att sköta de tekniska plattformarna för detta. Vi var tidigt ute på marknaden med att rikta in oss på att drifta våra kunders affärskritiska verksamhet och vi hade också tidigt marknadens bästa säkerhetscertifieringar och lösningar”, säger Sara Murby Forste, marknadsdirektör och Sverigechef Basefarm.

Basefarm levererar också 100% SLA (Service Level Agreement) på de affärskritiska applikationerna.

”Hos oss genomsyrar säkerhetsperspektivet allt; från bygget av arkitektur till processer och rutiner. Det är få driftsleverantörer som erbjuder en sådan helhet kring drift och säkerhet, något som gör att bank- och finansbranschen är trygga med oss”, säger Sara Murby Forste.

Fakta om Basefarm och säkerhet:

  • ·       Säkerhetsrådgivare ingår i alla moment i en leverans.
  • ·       Vi har ett SIRT-team (Security Incident Response team) som hanterar säkerhetsincidenter och proaktivt följer sårbarheter.
  • ·       Basefarm är ISO 270001-certifierade för alla moment i leveransprocessen; försäljning, implementering, drift och förvaltning.
  • ·       Basefarms SIRT-team ingår som ett av väldigt få svenska företag i FIRST.org (Forum of Incident Response and Security Team) som är en internationell organisation där betrodda SIRT-team över hela världen ingår.

Om Collector

Collector är ett kreditmarknadsbolag på väg att bli bank. Vi erbjuder bättre affärer genom individuella lösningar på nutida finansutmaningar: Modern factoring, flexibla betalsystem, mänsklig kredithantering, enkla privatlån, smarta kreditkort och lönsamt sparande. Med entreprenörskap, engagemang och etik anpassar vi hela tiden våra tjänster och produkter och utvecklar nya. Collectors snabbföränderliga miljö, där nya idéer och annorlunda tankar är den gemensamma drivkraften, har gett tillväxt sedan 1999. Koncernen omsatte 697Mkr under 2013. Resultat före skatt 191 MKr. Balansomslutning 4,8 Md. Läs mer på www.collector.se

För mer information kontakta:

Sara Murby Forste, Country Manager & SVP Marketing, Basefarm, tel. 0735 260 002, sara.murbyforste@basefarm.com

Om Basefarm

Basefarm är den ledande driftleverantören av affärskritiska applikationer. Basefarm erbjuder avancerade tekniska lösningar, molntjänster, applikationsdrift och colocation från deras sex datacenter i Europa och säkerställer att affärskritiska tjänster alltid är tillgängliga. Basefarm startade sin verksamhet 2000 och med sina 350 medarbetare hanterar de driften av mer än 
35 000 tjänster som når över 40 miljoner slutanvändare i 23 länder. www.basefarm.se

Taggar:

Om oss

Om BasefarmBasefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster. Med 17 års erfarenhet av drift av on-line tjänster hjälper vi våra kunder att utveckla sina digitala affärer. Vi erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar, med tjänster som spänner från colocation i våra egna lokala datacenter till fullt driftansvar för tjänster på privata eller publika molnplattformar. Med 400 anställda i Norge, Sverige och Nederländerna ser vi till att våra kunder har rätt säkerhetsnivå och rätt teknisk lösning för sina tjänster. Vi hjälper våra kunder inom finans, e-handel, media och offentlig sektor med komplexa IT frågor och möjliggör därigenom digitalisering, innovation och tillväxt.

Media

Media

Citat

Vi vill förenkla smarta affärer genom att utgå från kundens behov, och också ännu oadresserade behov.
Camilla Dorvall, CIO Collector
Som modern nischbank kan vi komplettera storbankernas erbjudanden. Vi sökte en leverantör som har både kompetensen och förmågan att se och utmana dagens driftsituation.
Camilla Dorvall, CIO Collector