Nacka kommun väljer Basefarm som driftleverantör

Nacka kommun har avslutat sin stora upphandling av IT-systemdrift. Kommunens nya driftpartner blir Basefarm som kommer att drifta hela kommunens IT-infrastruktur och på sikt även vissa verksamhetssystem.

Pressmeddelande, 2016-10-11

Nacka kommun är en av Sveriges stora tillväxtkommuner med ungefär 100 000 invånare med en prognos att vara dubbelt så många om 15 år. Det ställer stora krav på välfungerande kommunal service. Basefarm vann avtalet med Nacka kommun efter ett långt och ambitiöst anbudsförfarande, där Nacka kommun tog hjälp av bland annat forskare.

Mats Bohman, administrativ direktör, berättar att kommunen har en tydligt vision:

”Vi ska ligga i topp som en av landets tio ledande kommuner inom digitalisering. För det behövs riktigt bra stödfunktioner där IT-stödet är en mycket viktig sådan. Inom mindre än ett årtionde har vi tunnelbana och smidigare kollektivtrafik. Därför byggs det också många bostäder här. I takt med inflyttningen ökar behovet av kommunal välfärdsservice. De bakomliggande IT-funktionerna är helt avgörande för att den kommunala verksamheten ska fungera.”

”Vi har tagit steget från outsourcing till att nu ha multisourcing. D.v.s. vi samarbetar med de som är bäst på olika saker. Basefarm upplever jag som en väldigt kompetent och profilerad leverantör på systemdrift. De kan sin basaffär och försöker inte att vara en helhetsleverantör. De är nischade vilket ger dem spetskompetens och det var det vi efterfrågade. Basefarm vann anbudet för att de sammantaget har bäst kvalitet till bäst pris."

Lotta Nordström, digitaliseringschef, berättar att i frågan om IT-stödet har kommunen gått noggrant och systematiskt tillväga. Ett önskemål bland många var att hitta en driftspartner som vågar utmana kommunens egna IT-ansvariga och som inte räds att gå nya vägar. Med tanke på förnyelsehastigheten inom IT så var också flexibilitet särskilt viktigt att få in i avtalet eftersom det borgar för löpande innovation och förbättringar.

”Basefarm förstod direkt våra behov. De har stort fokus på teknisk kvalitet och en väldigt stor förståelse för mulitisourcing och deras roll inom helheten. Vi själva vet att när vi nu går in i detta, så måste vi vara väldigt duktiga på leverantörsstyrning- och uppföljning.”

Basefarm driftar idag ett antal samhällskritiska tjänster och detta är den första kommunen som man samarbetar med. ”Vi på Basefarm är givetvis glada, stolta och tacksamma för att vi har fått förtroendet av Nacka kommun”, säger Leif Engdahl, VD Basefarm och fortsätter:

”Nacka kommun har en tydlig ambition att ligga i framkant inom digitala samhällstjänster och vi möjliggör för  dem att uppnå sina mål. Vi har fått förtroendet för att vi har lång erfarenhet kring att drifta samhällskritiska IT-tjänster men också för att man måste vara flexibel och kunna samverka med många olika leverantörer inom IT värdekedjan. Nu ser vi fram emot att både vårda och utveckla samhällstjänsterna i den kommunala it-driftverksamheten tillsammans med Nacka kommun.”

För mer information kontakta

Johanna Sätermo, Marknadsansvarig Basefarm Sverige, tel 0735 260 092, johanna.satermo@basefarm.com

Om Basefarm

Basefarm är den ledande driftleverantören av affärskritiska applikationer. Basefarm erbjuder avancerade tekniska lösningar, applikationsdrift, molntjänster och colocation från sex datacenter i Europa och säkerställer att affärskritiska tjänster alltid är tillgängliga. Basefarm startade sin verksamhet 2000 och med sina 400 medarbetare hanterar de driften av mer än 40 000 tjänster som når över 40 miljoner slutanvändare världen över. www.basefarm.se

Taggar:

Om oss

Om BasefarmBasefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster. Med 17 års erfarenhet av drift av on-line tjänster hjälper vi våra kunder att utveckla sina digitala affärer. Vi erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar, med tjänster som spänner från colocation i våra egna lokala datacenter till fullt driftansvar för tjänster på privata eller publika molnplattformar. Med 400 anställda i Norge, Sverige och Nederländerna ser vi till att våra kunder har rätt säkerhetsnivå och rätt teknisk lösning för sina tjänster. Vi hjälper våra kunder inom finans, e-handel, media och offentlig sektor med komplexa IT frågor och möjliggör därigenom digitalisering, innovation och tillväxt.

Prenumerera

Citat

Basefarm förstod direkt våra behov. De har stort fokus på teknisk kvalitet och en väldigt stor förståelse för mulitisourcing och deras roll inom helheten.
Lotta Nordström, digitaliseringschef Nacka kommun
Basefarm vann anbudet för att de sammantaget har bäst kvalitet till bäst pris.
Mats Bohman, administrativ direktör