SBAB ingår avtal med Basefarm

För första gången i SBAB:s historia har banken bytt leverantör för drift av sin webbplattform. Valet föll på Basefarm, som nu ansvarar för driften av SBAB:s onlinetjänster.

Pressmeddelande 2014-09-08: Antalet kunder med sparkonto hos SBAB har de senaste åren ökat explosionsartat. Tillgänglighet i kombination med prestanda är helt avgörande när kunderna genomför sina bankärenden på nätet.

Johan Sandberg, Chef för Infrastruktur & Drift på SBAB berättar om valet:

”Basefarm vågade utmana vår befintliga arkitektur. Vi har nu fått en mycket mer kostnadseffektiv och elastisk plattform där vi kan skala upp och ner efter behov. Exempelvis är kapacitetsbehovet större på lönedagen. Därför sökte vi en leverantör som har både kompetensen och förmågan att se och utmana dagens driftssituation, där allt högre krav ställs. Det fann vi hos Basefarm.”

Johan Sandberg fortsätter: ”De tre främsta anledningarna till att vi valde Basefarm är att de är alerta, de har hög kompetens inom drift och implementation av internetplattformar och jämfört med större driftbolag blir vi en mer prioriterad kund. Det märktes med en gång att Basefarm jobbar nära sin kund och har snabba beslutsvägar. I tillägg till ovan, kompetens inom säkerhet är en nyckelframgång inom bank & finans, där har vi mycket höga krav på våra leverantörer. Det nålsögat tog de sig igenom väldigt snabbt.”

”Hastigheten i implementeringen var dessutom extremt hög, jag är mycket imponerad över att det gick så snabbt – och det under en tidsperiod med många röda dagar”, avslutar Johan Sandberg.

Sara Murby Forste, Basefarms marknadsdirektör och Sverigechef, berättar om det nya samarbetet och avtalet: ”SBAB är ett starkt varumärke och vi är förstås väldigt nöjda med att befästa vår position som en leverantör av drifttjänster inom bank och finans. Vår affärsverksamhet är inriktad på transaktionsplattformar, de miljöer som genererar kundens intäkter. Jag kan konstatera att efterfrågan på drifttjänster för IT-miljöer med hög komplexitet och höga krav på säkerhet ökar stadigt.”

Om SBAB

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. www.sbab.se

För mer information kontakta:

Sara Murby Forste, Country Manager & SVP Marketing, Basefarm, tel. 0735 260 002, sara.murbyforste@basefarm.com

Om Basefarm

Basefarm är den ledande driftleverantören av affärskritiska applikationer. Basefarm erbjuder avancerade tekniska lösningar, molntjänster, applikationsdrift och colocation från deras sex datacenter i Europa och säkerställer att affärskritiska tjänster alltid är tillgängliga. Basefarm startade sin verksamhet 2000 och med sina 350 medarbetare hanterar de driften av mer än 
35 000 tjänster som når över 40 miljoner slutanvändare i 23 länder. www.basefarm.se

Taggar:

Om oss

Om BasefarmBasefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster. Med 17 års erfarenhet av drift av on-line tjänster hjälper vi våra kunder att utveckla sina digitala affärer. Vi erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar, med tjänster som spänner från colocation i våra egna lokala datacenter till fullt driftansvar för tjänster på privata eller publika molnplattformar. Med 400 anställda i Norge, Sverige och Nederländerna ser vi till att våra kunder har rätt säkerhetsnivå och rätt teknisk lösning för sina tjänster. Vi hjälper våra kunder inom finans, e-handel, media och offentlig sektor med komplexa IT frågor och möjliggör därigenom digitalisering, innovation och tillväxt.

Media

Media

Citat

Vi valde Basefarm därför att de vågade utmana vår befintliga arkitektur.
Johan Sandberg, Chef för Infrastruktur & Drift på SBAB