Drygt 25 000 ton förbrukade batterier och elprylar i de svenska hemmen

Mängden elavfall som förvaras i de svenska hemmen fortsätter att öka. Enligt en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort förvarar de svenska hushållen mer än 4 800 ton ton förbrukade batterier och drygt 20 800 ton uttjänta batteridrivna elprylar. Elavfall är den snabbast växande avfallssorten i världen och bara på ett år har batterierna och elprylarna i de svenska hemmen ökat med över 2 000 ton.

- Metaller och andra komponenter i batterier och elprylar behöver komma tillbaka in i kretsloppet igen för att jordens resurser inte ska utarmas. Nästan allt innehåll i batterier och elektronik kan återvinnas. Fungerande elprylar kan säljas, skänkas eller delas med andra. Om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle måste vi tänka och agera cirkulärt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

De svenska hushållen förvarar i genomsnitt 6 kilo förbrukade batterier och uttjänta elprylar. I många fall blir elskrotet bara liggande och växer i volym efterhand som tiden går Varje år ökar mängden med ungefär ett halvt kilo.

- Det finns massor vi konsumenter kan göra. I Sverige finns tiotusentals insamlingsplatser för batterier. Butiker som säljer elektronik tar emot din gamla produkt när du köper en ny. På nätet poppar det dagligen upp nya loppissidor där man vi kan sälja fungerande prylar. Dessutom blir det allt vanligare med olika delningspooler, exempelvis för verktyg, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:
Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Län Batterier i hushållen (ton) Små elprylar med inbyggda batterier i hushållen (ton) Totalt batterier och små elprylar med inbyggda batterier i hushållen (ton)
Stockholms län 1 030 4 463 5 493
Västra Götalands län 807 3 497 4 304
Skåne län 631 2 733 3 364
Östergötlands län 224 970 1 194
Dalarnas län 144 625 769
Gävleborgs län 147 636 783
Jönköpings län 167 723 890
Hallands län 148 641 789
Uppsala län 170 735 905
Västerbottens län 134 580 714
Södermanlands län 139 604 743
Västmanlands län 134 580 714
Norrbottens län 129 560 689
Värmlands län 144 626 770
Örebro län 147 639 786
Kalmar län 122 529 651
Västernorrlands län 125 541 666
Kronobergs län 94 408 502
Jämtlands län 66 285 351
Blekinge län 79 342 421
Gotlands län 28 123 151
Riket 4 809 20 838 25 498

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se

Prenumerera

Media

Media