Drygt 30 000 ton förbrukade batterier och elprylar i de svenska hemmen

Mängden elavfall som förvaras i de svenska hemmen ökar. Enligt en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort förvarar de svenska hushållen mer än 6 000 ton förbrukade batterier och drygt 26 000 ton uttjänta batteridrivna elprylar. Bara på två år har batterierna och elprylarna i de svenska hemmen ökat med över 6 000 ton. 

- Om du ska återvinna något så är det just batterier och elprylar. Nästan alla delar går att återvinna och de innehåller värdefulla metaller som behöver komma tillbaka in i kretsloppet. På så sätt kan vi spara på jordens resurser och undvika att nya metaller behöver grävas upp, säger Mats Holme, ordförande i Batteriinformationsföreningen.

De svenska hushållen förvarar i genomsnitt sju kilo batterier och batteridrivna elprylar. Varje år ökar mängden med ungefär ett halvt kilo. Ökningen hänger sannolikt ihop med tilltagande konsumtion av elektronik och att mindre elprylar glöms bort i byrålådor och i förråd när de inte används längre. Små elprylar är till exempel bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner, digitalkameror, eltandborstar, rakapparater, armbandsur och leksaker.

- Mitt tips är att gå igenom byrålådan och rensa ut batterier och batteridrivna elprylar. I Sverige finns tiotusentals insamlingsplatser för batterier. Butiker som säljer elektronik tar emot din gamla produkt när du köper en ny. Det är en liten och enkel insats som ger stor effekt för miljön och klimatet, säger Mats Holme.

För mer information, kontakta:

Mats Holme, ordförande Batteriinformationsföreningen, 0765-47 48 20

Län                                                                                Batterier i hushållen (ton)   Små elprylar med inbyggdabatterier i hushållen (ton) Totalt batterier och små elprylar 
med inbyggda batterier i hushållen (ton)
Totalt oktober 2016 (ton)
Stockholms län 1 319 5 716 7 035 5 493
Västra Götalands län 1 003 4 346 5 349 4 304
Skåne län 792 3 432 4 224 3 364
Östergötlands län 261 1 131 1 392 1 194
Dalarnas län 178 771 949 769
Gävleborgs län 180 778 958 783
Jönköpings län 208 902 1 100 890
Hallands län 186 806 992 789
Uppsala län 219 947 1 166 905
Västerbottens län 167 725 892 714
Södermanlands län 174 755 929 743
Västmanlands län 165 715 880 714
Norrbottens län 160 693 853 689
Värmlands län 178 772 950 770
Örebro län 185 801 986 786
Kalmar län 151 655 806 651
Västernorrlands län 154 665 819 666
Kronobergs län 117 507 624 502
Jämtlands län 77 332 409 351
Blekinge län 97 422 519 421
Gotlands län 36 156 192 151
Riket 6 007 26 028 31 843 25 649

Pressbilder på Mats Holme bifogas, liksom bilder på batteridrivna elprylar.

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se

Prenumerera

Media

Media