Succén med elektrisk loppis utvidgas till turné och stadskamp

Batteriåtervinningen följer nu upp förra vinterns succé med elektrisk loppis i Stockholm med en storstadsturné. Den 12 mars arrangeras elektrisk loppis i Malmö och den 16 april i Göteborg. Stockholm är först ut den 23 januari. Målet för alla tre städerna är att överträffa förra årets notering på 10 000 besökare och 1,5 ton insamlade batterier under en dag.

- Det blir en stadskamp som vi hoppas ska leda till att fler gör ett elektriskt rens hemma och återvinner elektronik som man inte använder längre. Batterier och elprylar innehåller metaller som är viktiga naturresurser. Ju mer som kommer tillbaka in i systemet, desto mindre nya metaller behöver vi bryta. Det sparar på jordens resurser, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

De elektriska loppisarna har lite olika upplägg men gemensamt är att det arrangeras en uppsjö aktiviteter för både vuxna och barn. Förutom att köpa, sälja och skänka elprylar, bjuds alla som återvinner på soppa. Det blir även elektro-DJ:ar och Electric Boogie-skola. Batterier och elprylar som lämnas till återvinning tas emot och vägs efter dagens slut. Det tillsammans med besökarantalet avgör vilken stad som har vunnit stadskampen. 

- Vi upplever att intresset och engagemanget för hållbarhetsfrågor och återvinning ökar hela tiden. Det fina med just batterier och elprylar är att de innehåller metaller som kan användas igen och igen. För att vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik i framtiden är återvinning en nödvändighet eftersom vissa metaller i jordskorpan redan nu håller på att ta slut, säger Micaela Westerberg.

Fakta om batterier och elprylar i de svenska hemmen:
Enligt en uträkning som Batteriåtervinningen har gjort förvarar de svenska hushållen totalt 23 000 ton förbrukade batterier och elprylar. Det motsvarar 5,5 kilo per hushåll. Om de kom in till återvinning skulle det räcka till att tillverka 135 miljoner nya mobiltelefoner. Hälften av allt elskrot i de svenska hushållen finns i storstadslänen.

För mer information, kontakta:
Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia