Låg kunskap om preventivmedel hos unga kvinnor

En nyligen genomförd studie, på bl.a. svenska kvinnor mellan 20 och 30 år, visar på en stor okunskap om olika preventivmetoder. 25 procent av de tillfrågade kvinnorna uppger att de i nuläget inte använder något preventivmedel alls. 54 procent använder p-piller eller kondom och endast 20 procent uppger att de använder långtidsverkande preventivmedel såsom spiral eller p-stav.

Trots det stora utbud av olika preventivmedel som idag finns på marknaden, använder endast 20 procent av de kvinnor som tillfrågats i studien spiral, p-stav eller p-ring. På ungdomsmottagningar upplever man att många unga kvinnor fortfarande tror att p-piller är det enda alternativet. Samtidigt uppger 76 procent av de som använder p-piller att de ibland glömmer bort att ta sitt piller, något som kan leda till en oönskad graviditet.

Enligt Annika Taube, barnmorska på SÖSAM, Södersjukhuset i Stockholm, finns det många myter om långtidsverkande preventivmedel, som exempelvis spiral och p-stav.

   – Förutom att unga kvinnor tror att spiral bara lämpar sig för de som redan har fött barn, är en av de största myterna att de inte ska kunna bli gravida i framtiden, vilket givetvis inte stämmer. Möjligheten att bli gravid återkommer direkt efter det att spiralen har tagits ut.

22 procent känner inte till att spiral kan vara ett alternativ

Studien, genomförd av GFK Healthcare*, visar att kvinnor sällan diskuterar alternativ till kondom eller p-piller. Till exempel uppgav endast 29 procent att de någonsin hade pratat om hormonspiral med sin barnmorska eller gynekolog. 22 procent kände inte ens till spiral som preventivmetod.

   – Det är viktigt att varje kvinna får en bra rådgivning utifrån livssituation, behov och förväntningar. Unga människor har ofta mycket på gång och det kan vara svårt att komma ihåg
att ta ett piller varje dag. Yngre kvinnor har även en högre fertilitet och ofta större behov av en långverkande preventivmetod, säger Annika Taube.

Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid KI och överläkare vid kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, anser att spiralen är ett effektivt preventivmedel.

    – Spiralen innebär så många fördelar för så många. Den påverkas inte av faktorer som övervikt och ålder och har heller inga allvarliga biverkningar. Dessutom finns det stora hälsoeffekter kring minskad blödning. Många kvinnor tror att de måste få mens, men det
är egentligen mer hälsosamt för kroppen att inte blöda.

*Studien ’Contraception myths and misconceptions’ utfördes av GFK Healthcare under februari och mars 2012. 8 837 kvinnor intervjuades i 17 länder. Kvinnorna var mellan 20 och 30 år. I Sverige intervjuades 377 kvinnor, varav 125 fött barn och 252 inte fött barn. Studien finns att få på begäran.

Fler siffror från studien:

  • 26 procent av respondenterna uppgav att de upplevt en oönskad graviditet. 29 procent av dessa uppgav att de använde någon typ av preventivmedel då de blev oönskat gravida.
  • Av de som använder p-piller, uppger 31 procent att de är konstant oroliga för att glömma bort att
    ta sitt dagliga piller.
  • 30 procent av respondenterna uppger att de skulle bli väldigt olyckliga om de blev gravida idag.
  • 2 av 5 tror att spiraler endast lämpar sig för kvinnor som redan har fött barn.
  • Två tredjedelar av respondenterna skulle kunna tänka sig att använda en preventivmetod som kräver insättning av barnmorska/gynekolog.

Kristina Gemzell Danielsson
Professor i obstetrik och gynekologi, KI, Överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
tel. 070 910 7821 e-post: kristina.gemzell@ki.se

Annika Taube
Barnmorska, SÖSAM, Södersjukhuset Stockholm, tel. 08 616 25 35

Bayer Health Care
Anna Cohen, Pressansvarig, tel: 070 985 4051
e-post: anna.cohen@bayer.com

Om Bayer HealthCare
Bayer-koncernen är ett globalt företag med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Bayer HealthCare, en undergrupp till Bayer AG med en årlig försäljning på EUR 16,9 miljarder (2010), är ett av världens ledande innovativa företag inom hälso-och läkemedelsprodukter och är baserat i Leverkusen, Tyskland. Företaget kombinerar; global verksamhet, djurhälsa, Consumer Care, sjukvård och läkemedel. Bayer HealthCare har som mål att utveckla och tillverka produkter som förbättrar människors och djurs hälsa världen över. Bayer HealthCare har en global arbetsstyrka på 55 700 anställda (31 dec. 2010) och finns representerat i mer än 100 länder. Mer information finns på www.bayerhealthcare.com.

Forward-Looking Statements
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer Group or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.

Dokument & länkar