Banbrytande resultat presenterade i The Lancet: Tidig behandling vid första tecknen på MS fördröjer sjukdomsförsämring på sikt

Stockholm den 22 augusti 2007 – Den medicinska tidskriften The Lancet publicerar nu nya studieresultat som visar att patienter som redan vid första tecknen på MS (efter första skovet/sjukdomsattacken) sätts in på behandling med interferon beta-1b (Betaferon), efter tre år har 40 procent minskad risk att försämras i sin sjukdom jämfört med patienter som sätts in på behandling i ett senare skede.

I maj i år offentliggjorde Bayer Schering Pharma nya banbrytande resultat som visade att en omedelbart insatt behandling med interferon beta-1b på patienter med första tecknen som tyder på MS, minskar risken för sjukdomsförsämring med 40 procent under tre år, jämfört med senare insatt behandling (efter andra skovet alternativt efter två år). Sjukdomsförsämring mäts i form av funktionsstörning och handikappgrad. Dessa resultat har nu publicerats i den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet1. Ingen annan immunmodulerande MS-behandling har kunnat påvisa effekten att fördröja handikapputvecklingen på detta sätt.

- Resultaten av studien har stor betydelse för behandlingen av MS eftersom vi nu har data som påvisar vikten av att starta omedelbar behandling med effektiva bromsläkemedel redan vid de första kliniska sjukdomstecknen. Det är en viktig upptäckt att tidig behandling inte bara kan påverka framtida skov utan även kan bromsa MS-sjukdomens handikapputveckling, säger Sten Fredrikson, professor i neurologi vid Karolinska Instititutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Resultatet kommer från den så kallade BENEFIT-studien som presenterades för första gången den 1 maj i år vid American Academy of Neurology´s 59:e årsmöte i Boston, USA.


För mer information, vänligen kontakta:
Anna Björlin, Communication Officer
Bayer Schering Pharma
Tfn: +46 8 580 223 91
e-post: anna.bjoerlin@bayerhealthcare.com


1 Kappos et al. Lancet 2007; 370:389-97