Ny behandling till svenska levercancerpatienter

Stockholm den 30 oktober 2007 – EU-kommissionen har idag godkänt cancerläkemedlet Nexavar för behandling av primär levercancer i Europa. Levercancer tillhör en av de mest svårbotade cancerformerna och Nexavar är den första läkemedelsbehandlingen någonsin för denna patientgrupp.

Dagens godkännande ger Bayer Schering Pharma tillåtelse att marknadsföra Nexavar i Sverige och övriga Europa för behandling av patienter som drabbats av levercancer (hepatocellulär cancer, HCC). Resultat från den så kallade SHARP-studien visade att överlevnaden förlängdes med 44 procent för patienter som behandlades med Nexavar jämfört med de patienter som fick placebo.

- Godkännandet innebär en milstolpe i behandlingen av patienter med levercancer och etablerar Nexavar som en ny standardbehandling. Studien visade att Nexavar förlänger medianöverlevnaden för denna patientgrupp - som har en mycket dålig prognos - med tre månader, säger Rolf Hultcrantz, professor vid kliniken för gastroenterologi och hepatologi, Karolinska universitetssjukhuset.

Levercancer är en av de mest svårbotade cancerformerna. Varje år diagnosticeras cirka 500 fall av levercancer i Sverige och sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor. Mindre än tio procent av de drabbade lever längre än fem år. Obehagskänsla i buken, feber, illamående, dålig aptit och viktnedgång är de vanligaste tidiga symptomen. Faktorer som ökar risken för levercancer är skrumplever, virusinfektion i levern (hepatit) samt exponering för mögelgifter (aflatoxiner) och kemiska lösningsmedel.

Målsökande behandling i tablettform
Nexavar representerar ett nytt sätt att bekämpa cancer - genom så kallad målsökande behandling. Nexavar tas i tablettform och fungerar som en bromsmedicin genom att slå mot tumören från två håll; dels genom att direkt
hämma tumörcellernas tillväxt, dels genom att förhindra bildningen av de blodkärl som försörjer växande tumörer. Kärlnybildning är en förutsättning för att cancercellerna ska kunna dela och sprida sig. Nexavar är idag godkänt för behandling av njurcancer i 60 länder i världen. Kommande år förväntas Nexavar också registreras för behandling av andra cancerformer. Fas III-studier genomförs i dagsläget på bland annat icke-småcellig lungcancer.

Prenumerera

Dokument & länkar