Analysguiden: Marknaden i Norden räcker

Bolagets kv4-resultat visade på låga I/K-tal. Potentialen till nyförsäljning är dock enorm där 1 procent av sockerreduceringsmarknaden i Norden motsvarar 10 gånger vår intäktsprognos för Bayn. Vi höjer rådet till Öka.

Bayn Europe utvecklar produkter och lösningar som ersätter/reducerar innehållet av socker. Detta samtidigt som produktens näringsinnehåll förbättras. En omorienterat har skett från ett forskningsföretag som grundades 2009 till en marknadsinriktning genom att ta fram ett 50-tal recept för sockerreducering. Tidigare exklusivitetsavtal med Barentz har ersatts med en multipel partner-strategi, där Bayn själva kommer att bearbeta de nordiska marknaderna.

Företagets produktportfölj består dels av varumärket EUREBA som omfattar ett sortiment av total-lösningar för sockerreducering, men bolaget kan även ta fram kundspecifika lösningar. Det andra varumärket är NAVIA, ett sortiment av naturliga och hälsosamma ingredienser för sockerreducering. Bayns lösningar och formuleringar är främst baserade på en kombination av fiber och sötningsmedel från naturliga källor. Det skulle räcka med att Bayn tog 1 procent av sockerreduceringsmarknaden för glass, choklad och dryck i Norden för att mångdubbla dagens börsvärde.

Växande folkhälsoproblem som fetma och diabetes är en stark drivkraft för bolagets tillväxt. Speciellt yngre konsumenter har utvecklat ett allt större intresse för sin egen hälsa. Livsmedels­indus­trin behöver lösa dessa utmaningar genom att ta fram mer hälso­samma livsmedel. Bolaget möter konkurrens av tillverkare som vill behålla sockret, av olika orsaker, men även av kemiska sötningsmedel.

Bayn Europe har hittat intres­santa samar­betspartners som den kinesiska extrakttillverkaren Xiàn TianXingJian. Bayn Europes intäkter bör bli väsentligt högre 2017 och med högre I/K-tal än 2016. Vi räknar ändå med en mindre förlust för bolaget även 2017 och svarta siffror först år 2018. Vi kommer fram till en riktkurs om 3,4 kronor vilket givet dagens aktiekurs ger en Öka-rekommendation.

Läs hela analysen här:

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se För mer information, kontakta: Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Prenumerera