Bayn Europe AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemmision

Bayn Europe AB (publ) har under perioden mellan den 15:e oktober och den 6:e november 2015 genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som ligger inom ramen för det bemyndigande som gavs till styrelsen vid årsstämman den 26:e maj 2015. Nyemissionen tillför bolaget c:a 2.2 MSEK. Emissionen tecknades till c:a 68.5% varav c:a 31.5% med stöd av företrädesrätt och c:a 37% utan stöd av företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 437 356 aktier och aktiekapitalet med c:a 96 218 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till c:a 833 562 SEK fördelat på 3 788 916 aktier. När aktiekapitalökningen har registrerats av bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier.

För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se

Bayn Europe AB är ett kunskaps- och innovationsinriktat företag som hjälper livsmedelsindustrin i världen att hitta nya affärsmöjligheter och överträffa konkurrensen genom att reducera socker i våra produkter och skapa nya produkter med färre kalorier. Våra lösningar är baserade på naturliga sötningsmedel av naturligt ursprung, vetenskaplig forskning och kreativa recept. 

Mangold Fondkommission AB (tel. +46-8-5030 1550) är av Bayn utsedd Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera