Bayn Europe AB byter Certified Adviser och likviditetsgarant

Bayn Europe AB (publ.) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som Certified Adviser. Mangold agerar Certified Adviser från och med den 11 november 2015. Bayns nuvarande Certified Adviser, G&W Fondkommission, har därmed per den 10 november 2015 avslutat sitt uppdrag.

Bayn har även ingått avtal med Mangold om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget består av likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i Bayns aktie. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader.

Även likviditetsgarantiavtalet träder i kraft den 11 november 2015.

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se . Se även www.bayn.se .

Bayn är ett marknadsdrivet, innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion baserade på sötma från växten Stevia Rebaudiana Bertoni. Bayns kunnande reflekteras i de komplexa produktlösningarna som säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga ingredienser i sina lösningar för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet i nära samarbete med sina kunder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se 

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera