Komplettering för Bayns pressmeddelande: Genombrottsorder för Bayn Europe AB på den baltiska marknaden

Bayn tar ett stort steg in på den baltiska marknaden i sitt fortsatta arbete för sockerreducering.

Bayn har, via Bolagets distributör i Baltikum, mottagit en genombrottsorder för sina sockerreduceringsblends som är utvecklade och producerade i Europa. Den första leveransen är schemalagd till maj i år med månatliga försändelser förutsedda att fortgå under hela året. Det totala ordervärdet förväntas ligga på c:a 600,000 SEK.

"Sockerreducering har haft en seg start, men nu verkar det släppa. Att formulera produkter för konsumenternas smak har varit en utmaning. Vi har länge varit övertygade om att vägen mot sockerreducering stavas blends. Våra blends gör sockerreducering lätt tillgänglig för livsmedelsindustrin och de möter konsumentens krav på smak och konsistens", säger Bayns grundare Lucy Dahlgren.

Bayn ser mycket positivt på förutsättningarna på den baltiska marknaden. Det nytända intresset för sockerreducering som setts på denna marknad har säkert bakgrund i de diskussioner som förekommit om sockerskatt, men följer den globala trenden för sockerreducering.

"Den baltiska marknaden är kanske något mindre, men företagen här producerar både för den lokala marknaden och för export. Så marknadspotentialen är de facto mycket stor", säger Patrik Edström, VD på Bayn. "Det är ett fantastiskt genombrott och efter denna inledning kommer vi att lansera hela sortimentet i Baltikum."

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 11:15 CET.

Taggar:

Om oss

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Bayn skapar nya produkter, sötade med ingredienser från naturliga källor, med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com För mer information, kontakta: Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Prenumerera

Dokument & länkar