BCC har erhållit order på broräcken

BCC, (listat på AktieTorget), har erhållit order på broräcken för ett av Europas största broprojekt: Sunningesundsbron. Den prestigefulla ordern, omfattar en helt ny typ av broräcken som fullskaleprovats i Italien. Utöver själva broräcket, vars längd är nästan fyra kilometer, innefattar leveransen bullerupptagande inglasningar vars detaljkonstruktion utformats av BCC. Tillsammans med nya order till andra kunder betyder den beskrivna ordern att bolagets orderstock för närvarande överstiger SEK 12 miljoner. För ev. ytterligare information kontakta: Kryszof Johansson/ VD Telefon 0451 / 102 55 Bolagets aktier handlas via AktieTorget vars informationstjänst har telefon 08-679 50 50 Adress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro VAT NO. BCC AB Nat. 0451 - Nat. 0451 - 82 23 70 216 - SE 55 61 86 Smedmästarens 102 55 141 60 - 3 1016 - 6848 väg 8 Int.+46 451 Int.+46 451 SE - 281 50 102 55 141 60 Hässleholm SWEDEN ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar