Bokslutskommuniké verksamhetsåret 1997-07-01-1998-06-30

BCC Baltic Construction Company AB (publ) Smedmästarens väg 8, 281 50 Hässleholm Tel. 0451-102 55, Fax. 0451-141 60 556186-6848 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Verksamhetsåret 1997-07-01 - 1998-06-30 Bolagsstämma hålls i Hässleholm den 30 november 1998. BCC Baltic Construction Company AB är noterat på AktieTorget. Verksamhet BCC tillverkar verkstadsprodukter för glas-och bilkomponentbranschen, väg- och anläggnings-branschen. Resultat och 97/98 96/97 ställning tkr Nettoomsättning 9 526 4 472 Rörelseresultat 1 233 1 576 Resultat efter 564 1 100 finansiella poster Vinst per aktie 0,27. (beräknad på samtliga aktier efter nyemission), f.å. 0,92. Orderingången är fortsatt god. Patent på BCC´s nya broräcken har beviljats i Sverige och USA, övriga patentansökningar har hitintills behandlats positivt. Utvecklingen av bolagets nya väg- och broräcken i aluminium och stålwire pågår enligt plan. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämman förfogande står följande medel: Balanserad 430 403:- vinst Årets vinst 59 129:- 489 532:- Styrelsen och VD föreslår följande disposition Till 38 000:- reservfonden avsätts I ny räkning 451 532:- överföres 489 532:- Styrelsen har ej föreslagit någon aktieutdelning för räkenskapsåret 97/98 Årsredovisningen. Årsredovisningen kan erhållas genom begäran på telefax 0451-141 60 eller via email bcc@ebox.tninet.se Bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma hålls den 30 november 1998 kl. 1700 på Stadshotellet i Hässleholm. Särskild kallelse kommer att sändas ut. Hässleholm den 30 oktober 1998 Kryszof Johansson VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00170/bit0003.pdf

Dokument & länkar